Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun

(2 op)


Tule oppimaan, miten voit vahvistaa nuorilähtöisyyttä ja merkityksellistä oppimista rippikoulussa ilmiötyöskentelyjen kautta!
Koulutusrakenne:Täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: papit, nuorisotyöntekijät
Tarkoitettu ensisijaisesti seurakuntien työntekijöille hiippakunnassa: Turun arkkihiippakunta
Aika ja paikka:18.-19.4. ja 25.9.2018 Turku, Turun kristillinen opisto
Ilmoittautuminen: kurssipalvelut@tk-opisto.fi 30.03.2018 mennessä wilma.tk-opisto.fi/browsecourses
Osaamistavoitteet:Osallistuja osaa ohjata ilmiötyöskentelyjä rippikoulussa pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Osallistuja osaa soveltaa nuorilähtöisyyden ja osallisuuden periaatteita ohjatessaan rippikouluja.
Kieli:suomi
Osallistumismaksu:0
Täysihoito:0
Kustannusten lisätiedot: Kustannustiedot tarkentuu myöhemmin. Osallistumismasku sisältää ateriat, taukokahvit ja koulutuksen. Mahdollinen majoitus varataan erikseen Turun kristilliseltä opistolta.
Tiedustelut: Mirkka Torppa, mirkka.torppa-at-evl.fi, 0400-774314
Lisätietoja:Uudessa rippikoulusuunnitelmassa painotetaan nuorilähtöisyyttä, osallisuutta, iloa sekä merkitysten rakentumista kristinuskon ydinkohtien ja nuoren arjen välillä. Ilmiötyöskentelyissä nuoret tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa oppimiseen rippikoulussa sekä näkökulmien että työskentely-tapojen osalta. Nuorilähtöinen tapa lähestyä rippikoulun teemoja auttaa nuoria löytämään merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämän välillä. Ilmiötyöskentely rakentaa rippikouluun yhteisen tekemisen tuntua ja iloa yhdessä tekemisestä ja oppimisesta. Se tekee tilaa myös nuorten erilaisuudelle. Rukouselämä jäsentyy olennaiseksi osaksi ilmiötyöskentelyjä. Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksessa työntekijä saa oman kokemuksen ilmiötyöskentelyyn osallistumisesta sekä oppii ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä rippikoulussa. Ennen koulutusta tutustutaan uuteen rippikoulusuunnitelmaan ja lämmitellään nuorilähtöisyyteen liittyviä ajatuksia ennakkotehtävän kautta. Kevään lähipäivissä syvennetään ymmärrystä nuorilähtöisyydestä ja vahvistetaan ilmiötyöskentelyjen ohjaamiseen liittyviä taitoja niin oppimiseen liittyvien näkökulmien kuin käytännön asioiden kannalta. Kevään ja kesän aikana kokeillaan omissa rippikouluissa ilmiötyöskentelyjä ja raportoidaan niistä koko ryhmän yhteiseksi hyödyksi. Syksyn lähipäivässä syvennetään opittua ja paneudutaan yhteisen oppimisen ja työskentelyn arviointiin nuorten kanssa. Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksen lähtökohtana on vahvistaa kaikkien rippikoulua ohjaavien työntekijöiden osaamista uuden rippikoulusuunnitelman mukaisen rippikoulun ohjaamisessa. Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tai tietoa ilmiölähtöisestä tai -pohjaisesta pedagogiikasta. Koulutus sopii siis nuorisotyönohjaajien ja pappien lisäksi kanttoreille, diakoniatyöntekijöille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille. Koulutuksen toteutumista tukee taloudellisesti KKP.
Linkki kotisivuille:www.arkkihiippakunta.fi
Linkki aineistoon:www.nuorikirkko.fi/ilmiopedagogiikkaa
Toteuttaja:Turun arkkihiippakunta
Yhteistyökumppanit:Nuori kirkko ry, KKP

Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle