Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Toimintasuunnitelma 2018

Dietrich Bonhoeffer

Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikkö (KJY) kuuluu Kirkkohallituksen organisaatiossa toiminnalliseen osastoon. KJY on asiantuntijoista koostuva työyhteisö, jonka tehtävänä on tukea seurakuntia jumalanpalveluselämän, spiritualiteetin ja arjen kristillisyyden alueilla. Edistämme luomakunnan hyvää sekä ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Olemme määritelleet yksikkömme perustehtävän seuraavasti:

rakennamme kirkkoa
Pyhän ja arjen kohtaamista varten

Saksalainen DIETRICH BONHOEFFER (1906–1945) kuului viime vuosisadan merkittävimpiin luterilaisiin teologeihin. Sodan aikaisissa vankilakirjeissään hän pohti, miten kirkko rauhan tultua saisi takaisin uskottavuutensa. Vastaus löytyy hänen mukaan Pyhän ja arjen kohtaamisesta. Kuuluisa sitaatti on toukokuulta 1944:

kristittynä olemisemme on tänään vain –
rukousta ja vanhurskauden tekemistä
ihmisten keskellä

(Kirjeitä vankilasta, s. 185.
Suom. Kai Selin ja Erkki Niinivaara 1963.
3. painos Kirjapaja 2005)

Pyhän ja arjen kohtaaminen toteutuu, kun kirkko ottaa tehtäväkseen rukouksen ja vanhurskauden tekemisen, sillä ne vievät tekemisiin ihmiseksi syntyneen ja taivaisiin korotetun Kristuksen kanssa. Koska hänet kohdataan kasvoista kasvoihin pyhän ehtoollisen vietossa, spiritualiteetin ja jumalanpalveluselämän kehittäminen liittyvät keskeisesti kaikkiin tehtäviimme. Arkisen hahmon Kristuksen kohtaaminen saa vanhurskauden tekemisessä etsiessämme lähimmäisen ja luomakunnan hyvää. Rukouksesta johtaa suora tie yhteiskunnalliseen vastuunottoon.

Pyhän ja arjen dynamiikka on syytä meidänkin muistaa etsiessämme tietä tulevaisuuteen. Bonhoeffer jatkaa sitaattiaan, mielessään jo sodanjälkeisen ajan suuri jälleenrakennustehtävä:

”kaiken ajattelun, puhumisen ja organisoinnin kristinuskon asioissa täytyy uudestisyntyä tästä rukouksesta ja tästä tekemisestä. Uudestiluominen ei ole vielä päättynyt, ja jokainen yritys auttaa sitä saamaan ennenaikaisesti organisatorisin toimenpitein uutta valtaa hidastaa vain sen parannuksen tekoa ja uudistumista.

Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan, yhteiskunnallisen työn ja kasvatuksen yksiköistä kootulla KJY:llä on varsin vaativa toimintakenttä Pyhän ja arjen, rukouksen ja vanhurskauden tekemisen edistäjinä. Asiantuntijoiden työaloina ovat jumalanpalveluselämä, musiikkitoiminta ja aikuistyö, yhteiskunnallinen työ ja kulttuuri, oppilaitosyhteistyö, ympäristö ja kestävä kehitys, saavutettavuus ja monikulttuurisuus.

Rakennamme tulevaisuuden kirkkoa. Pyrimme siihen, että ensi vuosikymmenen alussa seurakunnissa olisi huomioitu suomalaisen yhteiskunnan sisäinen erilaistuminen. Kirkkomme jumalanpalveluselämässä koetaan silloin aitoa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Musiikillinen toteutus on entistä monipuolisempaa. Valmius vuorovaikutukseen eri tavoin ajattelevien, elävien ja uskovien kanssa on oleellisesti parantunut. Uskontorauhaa tuemme erityisesti työssä oppilaitoksissa ja nuorten aikuisten parissa. Saavutettavuus-ajattelu ja ympäristödiplomi on saatu seurakuntien työvälineiksi, ja niillä edistetään yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. Tulevaisuuden kirkko rakentuu rukouksen ja vanhurskauden tekemisen tietä.

Pekka Rehumäki
15.6.2017

KJY:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018


Ajankohtaista

Edelliset uutiset
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle