Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Ylempi pastoraalitutkinto

Seurakunnat elävät moniulotteisissa muutosprosesseissa, jotka haastavat myös kirkon johtotehtävissä toimivia. Johtamistehtävissä toimivat papit tarvitsevat laaja-alaista ja syvällistä teologista ammattitaitoa sekä kykyä teologiseen reflektioon ja mielekkääseen vuoropuheluun toimintaympäristön kanssa. Heiltä odotetaan realistista ihmistuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä henkilöstön johtamiseen sekä tahtoa palvella seurakuntaa ja sen yhteisiä tavoitteita. Kirkon johtamistehtävissä edellytetään myös taitoa johtaa erilaisia organisaatioita sekä vahvaa hallinnollista osaamista.

Ylempi pastoraalitutkinto (laajuus 80 op) on tarkoitettu papeille, joita kiinnostaa teologisen ammattitaidon syventäminen ja vaativat johtamistehtävät kirkossa. Tutkinto perehdyttää syvällisesti teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa, johtamiseen kirkossa sekä kirkon hallintoon ja järjestysmuotoon. Tutkinto antaa siten valmiuksia, joita tarvitaan erityisesti tuomiorovastin, pappisasessorin ja hiippakuntadekaanin tehtävissä. Koulutuksesta on hyötyä myös muissa kirkon vaativissa hallinto-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä.

Ylemmän pastoraalitutkinnon opinto-oikeutta haetaan tuomiokapitulilta. Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on pastoraalitutkinto (34 op tai 40 op) ja tyydyttävästi (vähintään arvosanalla 2-/3) suoritettu seurakuntatyön johtamisen tutkinto (6 op) tai muutoin hankittu kelpoisuus hakea kirkkoherran virkaa.

Ylempi pastoraalitutkinto on moduulirakenteinen. Tutkinnon rakenne on

  • Kirkon johtamiskoulutus (20 op)
  • Kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyvät syventävät teologiset opinnot (40 op)
  • Kehittämishankkeen raportti tai teologinen tutkielma (20 op)

Ylemmän pastoraalitutkinnon osaamistavoitteet määräytyvät rakenteeseen kuuluvien koulutusten tai erillisten moduulien mukaan.

Opinnot suoritetaan hiippakuntadekaanin kanssa laaditun henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti. Opintosuunnitelmassa otetaan huomioon mahdolliset aikaisemmat opinnot. Esimerkiksi teologinen jatkotutkinto (TL/TT) korvaa yleensä tutkinnon sisältämät teologiset opinnot ja tutkielman.

Piispainkokous antaa tutkinnosta tarvittavat määräykset

Kirkon säädöskokelma 106 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta

Ks. lisää Pastoraalitutkinnot-esitteestä


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle