Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Ylempi pastoraalitutkinto

Tietoa kirkon koulutuksista löytyy nyt Evl.fi/plus-palvelusta. Sieltä löydät päivitetyt tiedot ja materiaalit:

evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/ylempi-pastoraalitutkinto 

Seurakunnat elävät moniulotteisissa muutosprosesseissa, jotka haastavat myös kirkon johtotehtävissä toimivia. Johtamistehtävissä toimivat papit tarvitsevat laaja-alaista ja syvällistä teologista ammattitaitoa sekä kykyä teologiseen reflektioon ja mielekkääseen vuoropuheluun toimintaympäristön kanssa. Heiltä odotetaan realistista ihmistuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä henkilöstön johtamiseen sekä tahtoa palvella seurakuntaa ja sen yhteisiä tavoitteita. Kirkon johtamistehtävissä edellytetään myös taitoa johtaa erilaisia organisaatioita sekä vahvaa hallinnollista osaamista.

Ylempi pastoraalitutkinto (laajuus 80 op) on tarkoitettu papeille, joita kiinnostaa teologisen ammattitaidon syventäminen ja vaativat johtamistehtävät kirkossa. Tutkinto antaa siten valmiuksia, joita tarvitaan erityisesti tuomiorovastin, pappisasessorin ja hiippakuntadekaanin tehtävissä. Koulutuksesta on hyötyä myös muissa kirkon vaativissa hallinto-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää pastoraalitutkintoa (34 op tai 40 op) sekä tyydyttävästi (vähintään arvosanalla 2-/3) suoritettua seurakuntatyön johtamisen tutkintoa (6 op) tai muutoin hankittua kelpoisuutta hakea kirkkoherran virkaa.  

Tutkinnon rakenne

Tutkinto perehdyttää syvällisesti teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa, johtamiseen kirkossa sekä kirkon hallintoon ja järjestysmuotoon.

Ylempi pastoraalitutkinto on moduulirakenteinen. Tutkinnon rakenne on

  • Kirkon johtamiskoulutus (20 op)
  • Kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyvät syventävät teologiset opinnot (40 op)
  • Kehittämishankkeen raportti tai teologinen tutkielma (20 op)

Ylemmän pastoraalitutkinnon osaamistavoitteet määräytyvät rakenteeseen kuuluvien koulutusten tai erillisten moduulien mukaan. Ylempään pastoraalitutkintoon hyväksyttävät opinnot ratkaisee tuomiokapituli hyväksyessään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja suoritetun tutkinnon.

Opinto-oikeus ja HOPS

Ylemmän pastoraalitutkinnon opinto-oikeutta haetaan tuomiokapitulilta. Hakemukseen sisällytetään hiippakuntadekaanin kanssa laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), johon on koottu mahdolliset jo aiemmin suoritetut hyväksiluettaviksi esitettävät opinnot sekä suunnitelma ylemmässä pastoraalitutkinnossa suoritettavista opinnoista.

HOPS:n laatimisessa pidetään tärkeänä tutkinnon laaja-alaisuutta. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että henkilökohtaiseen opintosuunnitelman teologisissa opinnoissa hyödynnetään kirkon erityiskoulutuksia monipuolisesti. 

Opinto-oikeutta myöntäessään tuomiokapituli päättää hyväksiluettavista opinnoista ja niiden laajuudesta sekä hyväksyy suunnitelman suoritettavista opinnoista. Esimerkiksi teologinen jatkotutkinto (TL/TT) korvaa yleensä tutkinnon sisältämät teologiset opinnot ja tutkielman.

Tutkinnon suorittaminen

Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti. Tutkintoon sisältyy kehittämishankkeen raportti tai teologinen tutkielma (20 op), jonka tulee liittyä tutkintoon sisältyvään johtamiskoulutukseen, teologisiin opintoihin tai opiskelijan työhön kirkossa sekä sisältää aiheen käsittelyä teologisesti syventävän ja reflektoivan osion. Itsenäiseen työhön perustuvalta teologiselta tutkielmalta edellytetään asiallista ja kypsää teologista pohdintaa, jonka tulee liittyä asiakokonaisuuden kannalta relevanttiin kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suoritettuaan HOPS:n mukaiset opinnot opiskelija toimittaa tiedot (todistukset) suoritetuista opinnoista ja kehittämishankkeen raportin tai teologisen tutkielman tuomiokapitulille. Tuomiokapituli arvioi opintojen kokonaisuutta ja päättää tutkinnon hyväksymisestä. Tarvittaessa tuomiokapituli voi edellyttää opintojen täydentämistä.

Opintojen valmistuttua tuomiokapituli päättää tutkinnon hyväksymisestä. Hyväksymisen yhteydessä järjestetään yleensä päätöskeskustelu, jossa keskustellaan kehittämishankkeen tai teologisen tutkielman sisällöstä. Tutkintotodistus annetaan tuomiokapitulin järjestämässä publiikissa.

Piispainkokous antaa tutkinnosta tarvittavat määräykset:

Kirkon säädöskokoelma nro 106 piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta

Piispainkokouksen päätös 13.2.2007 ylemmästä pastoraalitutkinnosta ja Kirkon koulutuskeskuksen 14.2.2007 laatimat sovellusohjeet

Muu aineisto:

Henkilökohtainen opetussuunnitelma

Suunnitelma ylemmän pastoraalin suorittamisesta ja esitys hyväksilukemisesta

Ohje ylemmän pastoraalitutkinnon kirjallisesta työstä (20 op)

Pastoraalitutkinnot -esite


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute