Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Yhteistyösopimus Suomen luterilaisten ja metodistien kesken allekirjoitetaan 14.12.2010

10.12.2010Maailmanlaaja kirkko

Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan kesällä 2009 ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen toukokuussa 2010 hyväksymä yhteistyösopimus allekirjoitetaan 14.12.2010 metodistikirkko Kristuskyrkanissa Helsingissä klo 18 alkavassa tilaisuudessa. Arkkipiispa Kari Mäkisen ohella sopimuksen allekirjoittaa amerikkalaistaustaisen United Methodist Church-kirkon pohjoisen alueen tanskalainen piispa Christian Alsted. Tilaisuuteen liittyvässä ehtoollisjumalanpalveluksessa saarnaa arkkipiispa Mäkinen; piispat johtavat yhdessä ehtoollisen vieton.

Yhteistyösopimus synnyttää osapuolten ”…välillä saarnatuoli- ja ehtoollisyhteyden sekä sisältää toisen kirkon ordinoitujen virkojen tunnustamisen. Tämä on tullut mahdolliseksi oppikeskusteluissa saavutetun yhteisymmärryksen perusteella. … Sopijapuolet kutsuvat toisiaan osallistumaan toistensa kirkolliseen elämään ja pyrkivät edistämään keskinäistä yhteyttään eri keinoin. Näitä keinoja ovat yhteisen jumalanpalveluksen toimittaminen ja vastavuoroinen ordinoidun papin tai piispan toimittaman ehtoollisen vastaanottaminen.”

Sopimus edistää kirkkojen yhteyttä ydinalueella eli jumalanpalveluselämässä. Jatkotyöskentelyä edellyttäviä kysymyksiä liittyy etenkin konfirmaatioon ja kummiuteen, virkojen vaihdettavuuden käytännön periaatteisiin sekä ehtoolliskysymyksessä saavutetun yhteisymmärryksen syventämiseen. Suomessa toimivien kirkkojen paikallista sopimusta ei voi suoraan soveltaa kansainvälisiin luterilais-metodistisiin suhteisiin, vaikka se edistää myös niitä.

Seurakuntiin ja teologista koulutusta antaviin oppilaitoksiin on lähetetty neuvottelujen raportti Kristuksesta osalliset/Delaktiga i Kristus, joka sisältää myös yhteistyösopimuksen tekstin.
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute