Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Akordimenetelmä

Akordi tarkoittaa velallisen ja velkojan keskinäistä sopimusta velan osittaisesta anteeksiannosta, kohtuullistamisesta. Käsite on tuttu jo Raamatusta sekä osittaisena että täydellisenä anteeksiantona.

Toimintamalli perustuu velkojan ja velallisen vapaaehtoiseen sovintoratkaisuun. Sen avulla pyritään löytämään tapauskohtaisesti vapaaehtoinen sovitteluratkaisu niihin velkaongelmatilanteisiin, joihin muuta keinoa ei ole.

Sovittelussa ja velkojen kartoittamisessa tarvitaan yhteistyökumppaniksi velkaneuvoja. Diakoniatyöntekijän kanssa selvitetään hakijan kokonaistilanne ja diakoniset perusteet mahdollisen avustuksen myöntämistä varten.

Jos päädytään avustushakemuksen tekemiseen, diakoniatyöntekijä tekee sen ja lähettää Kirkon diakoniarahastoon (Oulun hiippakunnan alueella Pohjoiseen neuvottelukuntaan). Velkaneuvojan laatima ehdotus sovittelusta liitetään hakemukseen.

Kirkon diakoniarahaston hallitus käsittelee hakemuksen ja päättää myönnetäänkö avustusta.

Velkaneuvoja voi käynnistää neuvottelut velkojien kanssa jo ennen kuin hakemus lähetetään rahastoon.

Millä edellytyksillä voi saada akordiavustuksen diakoniarahastosta

  • noudatetaan kolmikantaperiaatetta: avustuksen lisäksi velallinen käyttää koko maksuvaransa velanmaksuun ja velkoja myöntää akordin 
  • on olemassa diakoniset perusteet avustuksen myöntämiselle
  • taloudellinen avustaminen on osa kokonaisvaltaista muutospyrkimystä

Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute