Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Vanhojen kokoelmien poistettava aineisto

Painetut kirkon vuosikirjat, kirkon kalenterit, pappeinkokousten, piispainkokousten ja kirkolliskokousten pöytäkirjat ja muu vastaava aineisto voidaan hävittää seurakunnissa.

Säilytysvastuun jakautuminen

Lähtökohtana on se, että aineiston luoneella organisaatiolla on säilytysvastuu tai sitten kyseisen organisaation työn jatkajalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirkolliskokousten pöytäkirjat säilytetään Kirkkohallituksessa ja arkkihiippakunnassa. Kullakin tuomiokapitulilla taas on vastuu oman hiippakunnan pappeinkokousten aineiston säilyttämisestä.

Yksittäisillä seurakunnilla tätä säilyttämisvastuuta ei ole. Tähän ryhmään kuuluvat myös vanhat, kokonaiset, sidotetut lehtivuosikirjat. Yksittäisen seurakunnan ei tarvitse niitä säilyttää.  

Kirkollisten kirjojen säilytys

Raamattuja julkaistiin Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvulta alkaen lähes vuosittain, joten niitä on säilynyt runsaasti. Kovin suurta rahallista arvoa niillä ei ole, elleivät ole kuvaraamattuja.

Raamattujen sekä virsikirjojen, katekismusten ja muiden kirkollisessa käytössä olleiden kirjojen osalta voidaan säilyttää yksi kappale kustakin painoksesta, jos saman painoksen kappaleita on useita.

Pappien yksityisissä kirjastoissa olevien perheraamattujen säilyttämisen perusteena voivat olla henkilökohtaiset syyt. Niissä voi olla merkintöjä omien esi-isien kohtaloista.

Kirkon julkaisemien teosten säilytysvastuu

Kirkon toimielimillä on vastuu kirkon itsensä julkaisemien teosten säilytyksestä, mutta muiden teosten osalta vastuu on kirjastolaitoksella. Kannattaa ottaa huomioon kuitenkin vuosien 1850/1900 yleissääntö, jota vanhempi aineisto pitää joka tapauksessa säilyttää.

Jos seurakunnalla itsellään ei ole sopivia säilytyspaikkoja, aineisto siirretään turvaan muualle.  

Seurakuntien ei tarvitse säilyttää Suomen asetus/säädöskokoelmia. Ne löytyvät esimerkiksi Helsingin yliopiston kirjastosta ja Venäjän vallan alusta lähtien myös Kirkkohallituksen kirjastosta, jos tutkijat niitä tarvitsevat. Säädöskokoelmat löytyvät myös Internetistä FINLEX –sivuilta.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle