Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Asiakirjat ja lausunnot

Julkaisuja

Lausunto Euroopan protestanttisten kirkkojen asiakirjasta Church Communion

Church Communion Statement ELCF Bishops' Conference 2017

Luterilaisen kirkkoyhteisön itseymmärrys

Osana Luterilaisen maailmanliiton sisäisen yhteyden vahvistamista ja ulospäin suuntautuvan toiminnan kehittämistä julkistettiin kesällä 2015 asiakirja Luterilaisen kirkkoyhteisön itseymmärryksestä (The Self-Understanding of the Lutheran Communion), joka lähetettiin jäsenkirkoille kommentoitavaksi. Piispainkokous antoi asiakirjasta lausunnon 5.4.2016 kokouksessaan: The Response of ELCF to the LWF study document The Self-Understanding of the Lutheran Communion

Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta

Suomennos Luterilaisen maailmanliiton linjauksesta sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta (Gender Justice Policy 2013). Kyseessä on merkittävä ilmaus luterilaisten kirkkojen yhteisestä tahdosta kulkea kohti syrjimättömyyttä. Linjaus tarjoaa välineitä, joiden avulla sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoa voidaan tarkastella ja vahvistaa LML:n jäsenkirkoissa ja erilaisissa järjestöissä. Julkaisun painetun version tilaus.

Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta

Seminaarin "Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus - kuinka se toteutuu kirkossamme" esitelmät (2015):

Kirkko: yhteistä näkyä kohti

Kirkko: Yhteistä näkyä kohti (The Church: Towards a Common Vision) on Kirkkojen Maailmanneuvoston Faith and Order -komission merkittävin ekumeeninen dokumentti sitten BEM-dokumentin (1982). Se haastaa pohtimaan, mitä askelia voidaan ottaa eteenpäin jo saavutetun yhteisymmärryksen pohjalta sekä paikantaa keskeisiä vielä avoinna olevia kysymyksiä, joihin jatkotyöskentelyssä tulisi pureutua.

Lausunto Kirkko-dokumentista 2015 (FIN)

Official Statement ELCF The Church 2015 (ENG)

Virikkeitä keskusteluun Kirkko-dokumentista

Teologisten asiain toimikunnan lausunto: Kirkko: Yhteistä näkyä kohti

Vastakkainasettelusta yhteyteen

Vuonna 2017 katoliset ja luterilaiset katsovat yhdessä takaisin päin kohti reformaation tapahtumia 500 vuotta sitten. Samanaikaisesti he muistavat myös 50 vuotta käytyä virallista maailmanlaajan tason ekumeenista dialogia. Tänä aikana yhteys, jonka he jakavat, on jatkanut kasvuaan.

Tämä rohkaisee luterilaisia ja katolisia juhlimaan yhdessä yhteistä todistusta evankeliumista Jeesuksesta Kristuksesta, joka on heidän yhteisen uskonsa keskus. Kuitenkin tämän juhlinnan keskellä heillä on myös syytä kokea se kärsimys, jonka Kirkon jakautuminen on aiheuttanut ja katsoa itsekriittisesti itseensä – ei vain historian kautta, vaan myös tämän päivän tosiasioiden kautta.

”Vastakkainasettelusta yhteyteen” luo perustaa ekumeeniselle muistamiselle yhdessä – vastakkaisella tavalla kuin aiempien satavuotisjuhlien aikaan. Luterilais-roomalaiskatolinen ykseyskomissio kutsuu kaikki kristityt tutkimaan raporttiaan avoimin mielin ja kriittisesti sekä kulkemaan polkua pitkin kohti täyttä, näkyvää Kirkon ykseyttä.

Vastakkainasettelusta yhteyteen

Viisi ekumeenista toimintaohjetta

"Kristuksesta osalliset, Delaktiga i Kristus"

Kristuksesta osalliset, Delaktiga i Kristus, on kotimaisten luterilais-metodististen oppikeskusteluiden (2000-2007) loppuraportti. Se muodostaa taustan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan sopimukselle alttarin ja saarnatuolin yhteydestä, jonka Suomen metodistit hyväksyivät vuosikonferenssissaan kesällä 2009 ja evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous keväällä 2010.

Vanhurskauttaminen kirkon elämässä -raportti

Suomen ja Ruotsin luterilaisten ja katolisten kirkkojen välisen dialogiryhmän Vanhurskauttaminen kirkon elämässä - raportti tunnustelee tietä luterilaisten ja katolilaisten ehtoollisyhteydelle ja näkemyksille sisarkirkosta.

Vanhurskauttaminen kirkon elämässä - raportti

Report Justification in the Life of the Church

Teologisten asiain toimikunnan lausunto raportista

Luterilaisen maailmanliiton ja katolisen kirkon "Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista"

Luterilainen maailmanliitto ja roomalaiskatolinen kirkko allekirjoittivat dokumentin Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista vuonna 1999. Metodistien maailmanliitto allekirjoitti dokumentin vuonna 2006.

Suomenkieliset asiakirjat:

Esipuhe

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (1997)

Julkilausuma

Vuonna 1999 allekirjoitettu dokumentti sisältää vuoden 1997 leipätekstin sekä julkilausuman.

Porvoon yhteinen julkilausuma

Porvoon yhteinen julkilausuma (1992) on Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten kirkkojen sekä Britannian ja Irlannin anglikaanisten kirkkojen hengellinen asiakirja, jossa hahmotellaan kirkkojen lähempää yhteyttä koskeva tavoiteohjelma. Asiakirjassa ilmaistaan yksimielinen näkemys kirkon olemuksesta ja kirkkojen näkyvän ykseyden päämäärästä.

Charta Oecumenica

Euroopan kirkkojen konferenssin (2000) hyväksymät ekumeeniset suuntaviivat laajempaan yhteistyöhön Euroopan kirkkojen kesken. Suomennos


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/asiakirjat

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute