Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Pastoraalikoulutuksen kokonaisuus

Pappi kuva Sanna_Krook

Kuva: Sanna Krook

Pastoraalikoulutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä seurakuntatyöhön liittyvää koulutusta, mitä kirkko järjestää papeille ja pappisvirkaan aikoville sekä soveltuvin osin myös lehtoreille. Se on kokonaisvaltainen tapa hahmottaa papin ammatillista koulutusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa papin ammatillista osaamista ja tuottaa kelpoisuutta kirkon erilaisiin tehtäviin.

Pastoraalikoulutus opintojen aikana

Pastoraalikoulutus alkaa jo opintojen aikana ja siihen kuuluvat työssäoppimisjakso, soveltuvuustutkimus ja sen reflektiopäivä sekä KiTOS-päivä.

Pastoraalitutkinto

Piispainkokouksen vuonna 2013 hyväksymän pastoraalitutkinnon tavoitteena on syventää papin ja lehtorin ydinosaamista ja tukea hänen kehittymistään kirkon työn ammattilaiseksi. Tutkinnon suorittanut hallitsee Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen keskeisen sisällön sekä ymmärtää kirkon traditiota. Hän on perehtynyt kirkon työn eri toiminta-alueisiin ja osaa tulkita kristillistä sanomaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ylempi pastoraalitutkinto

Kirkon johtamistehtävissä tarvitaan laaja-alaista ja syvällistä teologista ammattitaita sekä kykyä teologiseen reflektioon ja mielekkääseen vuoropuheluun toimintaympäristön kanssa.

Piispainkokouksen hyväksymä Ylempi pastoraalitutkinto syventää teologista osaamista sekä kehittää johtamistaitoa ja hallinnollisia valmiuksia. Tutkinnon tavoitteena on perehdyttää syvällisesti teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa, johtamiseen kirkossa sekä kirkon hallintoon ja järjestysmuotoon.

Koulutus tukee osaamisen syvenemistä ja laajentumista työuran eri vaiheissa

Koulutukseen on tarpeellista osallistua koko työuran ajan. Tietoja koulutuksista löytyy koulutuskalenterista. Myös työnohjaus sopii ammatillisen kehittymisen tueksi.

Ks. lisää Pastoraalitutkinnot -esitteestä 


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle