Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Romanit ja kirkko -yhteistyö

Romanien ja kirkon välisten yhteyksien hoitamista varten Kirkkohallituksessa toimii Romanit ja kirkko -neuvottelukunta (Romaseele ta khangari -rakkiboskothaan). Romanit ja kirkko -neuvottelukunta on asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää romanien ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisiä kysymyksiä sekä osallistua kirkkojen kansainvälisessä yhteydessä käytävään keskusteluun romaneja koskevissa kysymyksissä. Neuvottelukunnan jäsenistä puolet on romaneja.

Neuvottelukunta tukee seurakuntien työtä romanien parissa, kirkkohallitusta yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä romanien ja heidän parissaan toimivien yhteistyötä. Neuvottelukunta voi myös tukea tarvittavia hankkeita ja materiaalituotantoa. Tehtävänä on myös seurata kansainvälistä ja ekumeenista keskustelua romanien asemasta sekä antaa kirkkohallitukselle aloitteita ja esityksiä.

Toimintamuodot

Neuvottelukunta jatkaa vuonna 1994 perustetun Romaniasiain työryhmän ja myöhemmän Romanit ja kirkko -työryhmän työtä. Aloite yhteistyöhön tuli alunperin romaneilta. Työryhmän syntymiseen vaikutti näkemys siitä, että romanien tulee olla läheisemmin yhteydessä kirkkoon lisääntyvän rasismin ehkäisemiseksi. Myös silloinen arkkipiispa John Vikström oli kiinnittänyt huomiota rasismin kasvuun ja esittänyt asiasta julkisen vetoomuksen. Työryhmä oli tiettävästi ensimmäinen laatuaan Euroopan protestanttisissa kirkoissa.

Aiemmat työryhmät ja nykyisin neuvottelukunta ovat olleet järjestämässä romaninkielisiä jumalanpalveluksia sekä edistäneet romanikielisten virsien, raamatuntekstien ja katekismuksen käännöstyötä. Kirkon romanityö on ollut näkyvästi esillä Kirkkopäivillä. Neuvottelukunta on myös järjestänyt kahdet valtakunnalliset Romanit ja kirkko -neuvottelupäivät.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään erityisesti Euroopan kirkkojen konferenssin (CEC), Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) ja Eurodiaconian kanssa.

Aineistoja

Kirkon romanityön kehittämisen tueksi on julkaistu Romanit ja kirkko -oppaat vuosina 1999 ja 2005. Viimeisimmän oppaan avulla on pyritty tukemaan seurakuntia kehittämään yhteyttä ja yhteistyötä romanien kanssa. Tavoitteena on, että romanit osallistuvat nykyistä enemmän seurakuntien toimintaan, myös sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppaassa käsitellään myös romaniväestön historiaa, romanien koulutustilannetta, lainsäädäntöä ja nykypäivän romanielämää.

Kirkon romanityön kehittämiselle antaa pontta yhdenvertaisuuslaki, jossa viranomaisille on annettu velvoite edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Yhdenvertaisuuslain mukaisesti myös evankelis-luterilaisen kirkon tulee edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Lain henki on se, että julkinen valta on velvoitettu oma-aloitteisesti ryhtyä toimiin, joilla vahvistetaan vähemmistöjen tasavertaista osallisuutta.

Romanit ja kirkko -yhteistyöstä vastaava työntekijä


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/romanitjakirkko

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute