Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Metsäkirkko luomakunnan sunnuntaina

Tunnetussa laulussa paimenpoika suree sitä, ettei pääse seurakunnan yhteiseen jumalanpalvelukseen työnsä vuoksi. Siksi metsä toimii kirkkona hänen sunnuntaiaamussaan. Entäpä jos seurakunnan yhteinen kokoontuminen viedään luonnon keskelle? Auttaako se oivaltamaan jotain uutta Luojasta, luomakunnasta ja ihmisestä osana sitä?

Tämä virikkeistö tarjoaa käytännön vinkkejä metsäkirkon suunnitteluun ja toteutukseen sekä näkökulmia metsäkirkon lähtökohtiin. Virikkeistöä soveltaen voidaan järjestää koko seurakunnan yhteinen jumalanpalvelus luomakunnan sunnuntaina tai vaikka leirikirkko.

Metsäkirkon valmisteleminen

Millainen on hyvä paikka?

Paikan valinnassa voi käyttää luovuutta. Varsinaisen metsäkirkon sijaan voidaan järjestää esimerkiksi venekirkko sopivassa ankkuripaikassa, johon veneilijät saapuvat vesitse ja muut maata pitkin. Urbaaneissa olosuhteissa puitteiksi voi kelvata tori tai puisto, jossa betoniviidakko kohtaa vehreämmän luonnon.

Seuraavat asiat on hyvä ottaa huomioon, kun paikkaa valitaan:

 • Luomakunnan sunnuntain sisältöjen ja paikan yhteensopivuus.
 • Vuodenaika: metsät ja pellot herättävät erilaisia ajatuksia vuodenajasta riippuen, samoin valon määrä ja luonne vaihtelee.
 • Liikenteen sujuvuus metsäkirkkoon ja takaisin. Kävelyä, pyöräilyä, yhteiskuljetuksia ja muita ympäristöystävällisiä liikkumistapoja on hyvä suosia. Kirkkotiestä itsestään voi tehdä tapahtuman esim. järjestämällä yhteisen vaelluksen jumalanpalvelukseen.
 • Mahdollisuudet järjestää kirkkokahvit tai ruokailu.
 • Käymälöitten ja lastenhoitomahdollisuuksien järjestäminen.
 • Maaston sopivuus liikuntarajoitteisille.
 • Sään vaikutukset paikkaan. Sään suhteen kannattaa olla paitsi toiveikas myös realistinen.
 • Paikan käytöstä on syytä sopia tarkasti etukäteen maanomistajan kanssa.

Metsäkirkko valmistuu yhteistyöllä

Yhteistyö on voimaa metsäkirkon valmisteluissa. Ilmeisiä yhteistyötahoja löytyy esim. partio-, luonnonsuojelu- ja maanpuolustuspiireistä sekä maa- ja metsätalouden parista. Toisaalta yhteistyötahot voivat olla muitakin ryhmiä tai yksittäisiä henkilöitä.

Kirkon valmistelussa kannattaa olemassa olevaa luontoa lukea ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan:

 • Löytyykö valmista alttarin paikkaa (esim. isoa kiveä)?
 • Suunnataanko kirkko itä-länsi suuntaisesti, vai vaikuttavatko maaston muodot suuntausratkaisuihin?
 • Missä on ”sakasti”, jos sellaista tarvitaan?
 • Millainen on paikan akustiikka: millaista äänentoistoa tarvitaan, millainen musiikki toimii?
 • Mikä näkymä on paras ”alttaritaulu”?
 • Valmistellaanko metsäkirkko yhtä kertaa vai useampaa vuotta varten?
 • Miltä paikka vaikuttaa lapsen silmin tarkasteltuna?

Koko jumalanpalveluksen suunnittelu- ja toteuttajaryhmän on syytä tutustua valittuun paikkaan hyvissä ajoin. Koko metsäkirkko on syytä ajatella läpi ja harjoitella oleellisin osin.

Puitteet avaavat sisältöjä

Tärkeä osa valmistelua on sisällön ja jumalanpalvelusympäristön välisen suhteen etsiminen ja avaaminen: löytyykö puitteista jotain sellaista, mikä tukee jumalanpalveluksen tekstien sisältöjä? Nämä asiat selviävät, kun jumalanpalveluksen tekstit luetaan metsäkirkossa, niitä mietiskellään ja niistä keskustellaan ajan kanssa. Erityisesti saarnan valmistelijan on hyvä viettää aikaansa metsäkirkossa ja tarkastella sitä eri näkökulmista aistit ja mieli avoimina.

Virikkeistön tekstiä metsäkirkon historiallisista ilmentymistä voi soveltaa tässä yhteydessä. Se voidaan esimerkiksi jakaa koko suunnitteluryhmälle luettavaksi ja keskustelun pohjaksi.

Ottihan joku mukaan…

Metsäkirkon mainonnassa on syytä antaa:

 • Selkeät ohjeet, joilla metsäkirkko löytyy. Opastus on mietittävä sellaiseksi, että paikkakuntaa tuntematonkin ihminen löytää helposti perille.
 • Pukeutumisvinkit (esim. saappaiden tai hyttysiltä suojautumisen tarve).
 • Mahdolliset kehotukset omien eväiden ottamiseen.

Metsäkirkossa tarvittavien varusteiden (liturgiset vaatteet, virsikirjat, käsiohjelmat, äänentoistolaitteet yms.) kuljettamisesta on syytä sopia tarkasti toteuttajaryhmän kesken. Samoin opasteiden asettaminen kulkureittien varrelle on syytä valmistella hyvin ja toteuttaa ajoissa.

Vinkkejä toteutukseen

Metsäkirkko on luontevaa toteuttaa sanajumalanpalveluksen kaavan mukaan. On hyvä pohtia sitä, käytetäänkö metsäkirkossa virsikirjoja vai painetaanko virret käsiohjelmaan. Kosteissa olosuhteissa virsikirjat saattavat kärsiä, ja lukumääristä riippuen niiden kantamisessa metsään on oma työnsä.

Johdanto

Metsäkirkkoon on helppoa tulla aistit auki. Johdantosanat voivat tukea tätä prosessia. Virsikirjan synnintunnustusvaihtoehto 713 sopii luomakunnan sunnuntaihin erinomaisesti

Sana

Tekstien lukemisen ja saarnan toteuttamisessa voidaan jumalanpalvelustilaa hyödyntää monin tavoin. Metsäkirkon puitteet on hyvä saada saarnaamaan.

Saarna voidaan toteuttaa keskustelullisena. Metsäkirkkoon saapuneet ihmiset ovat todennäköisesti avoimia osallistumaan saarnaan aktiivisesti. Saarnan aluksi ihmisiä kehotetaan keskustelemaan pareittain tai kolmen neljän ihmisen porinaryhmissä. Keskustelun tueksi osa teksteistä voidaan painaa käsiohjelmaan, mikäli sellainen on käytössä. Keskustelun avaajina voi käyttää esimerkiksi joitakin seuraavista kysymyksistä tai muita paikasta ja tilanteesta nousevia asioita:

 • Katsokaa ympärillenne. Mitä mielessänne liikkuu, kun ajattelette Jumalaa Luojana ja katselette samalla ympärillenne täällä?
 • Millainen on mielestänne hyvä tapa suhtautua ympäröivään luontoon? Esimerkkejä voi ottaa läheltä tai mainita seuraavia: metsät, järvet, joet, meri, pellot ja niityt, joutomaa, rakennettu luonto: puistot, asuinalueet jne. tai erilaiset kasvit tai isot ja pienet eläimet, ötökät, kalat, linnut jne. Lapset auttavat mielellään luetteloinnissa. Tärkeää on päästä konkreettiseen puhumiseen lähiympäristöstä.
 • Jumalasta sanotaan Raamatussa, että hän jokaisen luomispäivän jälkeen katsoi aikaansaannostaan ja totesi: tämä on hyvä. Mieti hetki itseäsi Jumalan luomana. Olet arvokas. Samoin kaikki luotu on sellaista, mihin Jumala on ollut tyytyväinen. Keskustelkaa siitä, miten voimme elää ja toimia niin, että Jumalan maailma voisi hyvin: sekä ihmiset että muu luomakunta.
 • Miten yhteys Luojaan antaa voimaa luomakunnasta huolehtimiseen ja toisten ihmisten kunnioittamiseen ja auttamiseen?

Johdantona keskusteluun voidaan laulaa virren 560 säkeistöä 1. Saarnan voi rakentaa myös esimerkiksi virren 458, ympärilleen katselun ja luomiskertomuksen varaan. Lauletaan säkeistö kerrallaan ja katsotaan sitten, mitä säkeistössä mainitusta näkyy siitä, missä itse kukin istuu. Säkeistöt 5–6 antavat mahdollisuuden puhua ihmisen myötätunnosta ja vastuusta sekä Jumalan huolenpidosta ja johdatuksesta.

Musiikki

Kanttorin ja seurakunnan veisuuta tukevan kuoron rooli on hyvä rakentaa vahvaksi alusta asti. Tutut virret helpottavat veisuuta, varsinkin, jos metsäkirkossa lauletaan ilman säestystä. Tässä ehdotuksia sopiviksi virsiksi:

135 Jumala loi

455 Luodut, te Herraa kiittäkää

458 Ylistän, Luoja, voimaasi

462 Soi kunniaksi Luojan

560: 1–3 Maat, metsät hiljenneinä (iltakirkossa myös muut säkeistöt)

571 Jo joutui armas aika

572 Taas kukkasilla kukkulat

575 Maan muokkasimme, veimme

581 Kiitos, Jumalamme, kun annoit kauniin maan


Timo-Matti Haapiainen ja Helena Lindfors


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle