Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Avustusprosessi

Seurakunnan tekemän avustamistyön tavoitteena on auttaa vaikean tilanteen yli siten, että avustuksen saaja selviäisi sen jälkeen eteenpäin joko omin voimin tai paikallisten työntekijöiden tukemana.

Yksityishenkilö ei voi suoraan asioida diakoniarahaston kanssa, vaan hänen on sovittava tapaaminen paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Taloudelliseen ahdingon korjaamiseksi etsitään yhdessä vaihtoehtoja. Ensisijaisesti apu pyritään löytämään sosiaalitoimen, velkaneuvonnan ja muiden paikallisten auttajatahojen kautta.

Kirkon intranetistä löytyy diakoniatyöntekijälle neuvoja avustustoimintaan, vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin avustushakemuksen täyttämisestä, lomakepohjia ym. taloudellisen avustamisen kannalta keskeisiä aineistoja:

Diakonian taloudellisen avustustoiminnan aineistoja ja lomakkeita

Taloudellinen avustaminen on yksi palanen auttamisen palapelissä, jossa keskeisin on diakoniatyöntekijän antama henkinen tuki. Ammattiauttajan kanssa käyty luottamuksellinen keskustelu maksutta on arvokas apu elämäntilanteen keventämisessä. Keskeinen osa avustusprosessia on yhteistyö esimerkiksi sosiaalitoimen tai velkaneuvonnan kanssa.

Diakoniatyöntekijä laatii avustushakemuksen. Haettavan avustuksen suuruus ja käyttötarkoitus ratkaisevat sen, lähetetäänkö hakemus seurakuntayhtymään, hiippakuntaan vai Kirkon diakoniarahastoon. Rahaston avustusvalmistelija laatii hakemuksesta esittelyn ja päätösehdotuksen rahaston hallitukselle.

Kirkon diakoniarahastolla on kirkkohallituksen valitsema viisijäseninen hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimii kirkkoneuvos Pekka Huokuna ja sihteerinä Sari Nieminen. Hallitus tekee päätökset avustuksista.

Avustusvalmistelija ilmoittaa päätöksen avustusta hakeneelle diakoniatyöntekijälle. Jos avustus myönnetään, varat siirretään avustusta hakeneen seurakunnan tilille, jolta ne käytetään suoraan avustustarkoitukseen. Diakoniatyöntekijä vastaa siitä, että avustus käytetään siihen tarpeeseen, johon se myönnettiin. Rahoja ei anneta asiakkaan omaan käyttöön.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute