Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Käytännön apua arkeen

Seurakunnat ovat olleet kiitettävän aktiivisia turvapaikanhakijoiden saapuessa. Vastaanottokeskuksen tai hätämajoituspaikan kanssa on hyvä luoda säännöllistä kanssakäymistä. Yhteisen kielen puute tai kulttuurien erilaisuus ei ole este yhdessä toimimiselle. Yhteisen tekemisen lomassa on luontevaa opastaa suomalaiseen elämäntapaan ja käytöstapoihin samalla, kun itse oppii toisen kulttuurin piirteistä.

Vasemmalla olevat linkit vievät mm. vapaaehtoisille käyttökelpoisiin aineistoihin sekä seurakunnan kannalta muuten tärkeisiin tietoihin. Oikealla on linkkejä aineistoihin, joita kannattaa näyttää turvapaikanhakijoille. Niihin kannattaa tutustua myös itse. Useissa niistä on myös erikielisiä ohjeistoja näytettäväksi turvapaikanhakijoille.

Lapsiperheiden tukeminen

Vanhemmille voi suoda hengähdystauon viemällä lapsia leikkipuistoon. Perheille voi tarjota asiointiapua ja lastenhoitoapua. Yhteiset pienet retket kaupungilla tai paikkakunnalla auttavat tutustumaan asuinympäristöön.

Raskaana olevat äidit tarvitsevat tukea, ehkä myös doula-apua. Tarvittaessa seurakunta voi osallistua äitiyspakkausten ja hygieniapakkausten kokoamiseen.

Monet vastaanottokeskukset ovat ilmoitelleet urheiluvälineiden, lelujen ja esim. polkupyörien tarpeista.

Lisää aineistoa täällä.

Ystävä – ja tukihenkilötoiminta

SPR ja muutamat seurakunnan kouluttavat vapaaehtoisia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tukihenkilöiksi. Tukihenkilöt avustavat turvapaikanhakijaa arkisten asioiden hoitamisessa, perehdyttämisessä paikkakuntaan ja kodin tarvikkeiden hankkimisessa.

Tulijoiden joukossa on runsaasti nuoria, perheettömiä miehiä, joille vertaistuki olisi tarpeen. Miesten kesken –tekemiset, saunaillat ja yhteiset keskustelut suomalaisen yhteiskunnan piirteistä, sopivaisuuskäsityksistä, sukupuolten välisistä suhteista ovat nyt juuri ajankohtaisia (ns. sosiaalinen ohjaus). Miten reagoida vihanilmauksiin, miten hillitä oma provosoituminen, miten rakentaa hyviä suhteita paikallisiin asukkaisiin jne.

Monille rakas harrastus on jalkapallo tai joku muu pallopeli. Esimerkiksi jJalkapalloa voi alkaa pelata spontaanisti niissä paikoissa, missä asukkaita tavataan, vastaanottokeskuksen pihalla tai lähikentällä. 

Suomenkielen alkeiden opetus ja kielen harjoittelu tuo virkistystä pitkäveteiseen elämään vastaanottokeskuksessa. Seurakunnan vapaaehtoiset voivat olla mukana tässä.

Tekemisen tarjoaminen turvapaikanhakijoille

Vastaanottokeskusten asukkaita kannattaa innostaa mukaan erilaisiin palvelutehtäviin yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Näitä voivat olla erilaiset talkoot, vanhusten avustaminen kotitöissä, yhteisten ruokailujen valmistelu, juhlien ja perhetapahtumien yhteinen valmistelu. Maahan tulijoita saa myös huoleti pyytää kaikenlaisiin avustustehtäviin, kuten tässä linkissä. Yhteinen tekeminen mahdollistaa keskinäisen tutustumisen. Se estää toimettomuuden ja hyödyttömyyden kokemusta pitkän turvapaikkaprosessin eri vaiheissa. Ennen kaikkea se pitää yllä ihmisten toimintakykyä.


Hyödyllisiä sivuja näytettäväksi turvapaikanhakijoille:

Infopankki.fi-sivusto: tiedoksi kaikille, jotka työskentelevät turvapaikanhakijoiden kanssa. Monikielisestä sivustosta kannattaa kertoa kaikille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa suomea.

Turvapaikanhakijoille tietoa hätänumerosta 112 ja sen käytöstä Suomessa.

Turvapaikanhakijoiden sosiaaliturva ja palvelut Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön sivut.

Kadonneiden etsiminen kuvien avulla: useat Punaisen Ristin kansalliset yhdistykset Euroopassa julkaisevat kuvia ihmisistä, jotka etsitvät kadonneita läheisiään toivoen että perheenjäsenet löytäisivät toisensa. Näytä sivustoa turvapaikanhakijoille. Sivuille voi jättää myös oman kuvansa.

Turvapaikanhakija ja työ

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus Maahanmuuttoviraston sivuilla. Ohjeet monella kielellä.

SAK:n info-sivusto. Tietoa useilla kielillä.

Maahanmuuttajan tai pakolaisen palkkaaminen. Yksityinen yritys, jonka sivuilla selkeät ohjeet, myös lainsäädännöllinen puoli.Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle