Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Päihteet

Euroopan ja Suomen päihdetilanteesta

Alkoholi on tänään erityinen huolenaihe Euroopassa sen laajan tuotannon, kaupan ja kulutuksen vuoksi, siitä syystä, että sen käyttöön liittyy monia haittoja, jotka koskettavat entistä laajempaa väestönosaa.

Samaan aikaan kun suomalaiset totuttelevat elämään uuden alkoholilain kanssa, keskustelu ja kehitys muualla Euroopassa etenee suomalaisittain katsoen ehkä yllättäväänkin suuntaan. Terveyttä kaikille -ohjelman Euroopan tavoitteissa on määritelty "alkoholinkulutuksen vähentämistavoitteeksi WHO:n jäsenmaissa 25 % vuosien 1980 2000 välisenä aikana, kiinnittäen erityistä huomiota haitallisen käytön vähentämiseen. "

Terveys- ja sosiaalisia ongelmia ei esiinny vain alkoholisteilla ja suurkuluttajilla vaan myös muulla alkoholia käyttävällä väestöllä. Euroopan maissa toimivien vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen verkoston (Eurocare) tarkoituksena on edistää Euroopan alkoholiohjelman toteutumista.

Mailmanlaajuisesti alkoholin tuotanto, vienti ja kulutus on suurinta juuri Euroopassa (v.1990 yli 8 l/100%/as.).

Suomessa alkoholikeskusteluun ovat osallistuneet aikaisempaa enemmän laajemmat kansalaispiirit kuin vain raittius-ja päihdetyön ammattilaiset sekä viinanmyyjät, mm. kansanterveys-, työ-terveys-, liikenneja mielenterveysalojen edustajat.

Alkoholin kokonaiskulutukseen ja siihen liittyvien haittojen suhteesta ollaan tällä hetkellä eri tahoilla jokseenkin yksimielisiä, mutta mikä on Suomen lähitulevaisuuden kehityssuunta?

Alkon monopoli on murentumassa. Alkoholin hintaa EU-Suomessa tulee laskea valtion verotulojen laskusta huolimatta, koska alkoholin verotus Suomessa on korkeampaa kuin muissa EU-maissa.

Pitkäripaista halvempia tuotteita kansalaiset rahtaavat näkyvästi etenkin Virosta ja Venäjältä, mutta myös Keski-Euroopasta lisääntyneen matkustajaliikenteen mukana. Yksityishenkilöiden tuontimäärät ovat siis kasvussa. Myös viimeaikaisen, ammattimaisen pirtun salakuljetuksen suuresta määrästä on tullilla vahvaa näyttöä.

Jalkautuva hankkeen loppuraportti 2010

Kirkon päihdetyön hyviä käytäntöjä

Kuvaus päihdetyön toimintaohjelman laatimisesta


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle