Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Koulutussuunnitelman laatiminen ja täytäntöönpano

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän eli työnantajan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelma voidaan laatia myös pienemmissä seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä.

Suunnitelman laatineella seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta.

On tärkeää, että henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen sisältyvät ainakin seuraavat toimenpiteet:

Osaamisen kartoittaminen, kehittämistarpeet ja toimenpiteet

Esimies pohtii yhdessä seurakunnan/tehtäväalan/toimintayksikön työntekijöiden kanssa mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä osaamista asetetut tavoitteet (mm. strategiatyössä ja toiminnan ja talouden suunnittelussa) ja kehityshankkeet seurakunnassa/tehtäväalalla/toimintayksikössä edellyttävät?
 • Onko seurakunnassa/tehtäväalalla/toimintayksikössä tarvittavaa osaamista?
 • Mitä osaamistarpeita kehityskeskusteluissa on tullut esiin?
 • Millä keinoilla ja aikataululla kehittämistarpeisiin vastataan?

   Tämän perusteella esimies linjaa seurakunnan/tehtäväalan/toimintayksikön

   1. strategisia tavoitteita ja painopisteitä käyttäen arvion henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä 
   2. toimenpiteet (esim. henkilöstökoulutus, työnohjaus tai mentorointi, muu keino)
   3. kehittämistoimenpiteiden toteutusvuoden.

   Koulutussuunnitelma

   Eri tehtäväaloja/toimintayksiköitä koskevista suunnitelmista rakentuu talousarvioon sisällytettävä koulutussuunnitelma. Ennen hyväksymistä koulutussuunnitelma käsitellään Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

   Sakastin Palvelussuhde-sivulla olevaa koulutussuunnitelman mallilomaketta voi hyödyntää talousarvioon sisällytettävää koulutussuunnitelmaa valmistellessa. 

   Koulutussuunnitelmamalli on pelkistetty. Se sisältää asiat, jotka sopimuksen mukaan työnantajan laatiman koulutussuunnitelman tulee sisältää. Se miten ja millä tarkkuudella sopimuksen edellyttämät tiedot suunnitelmaan sisällytetään, on paikallisesti harkittavissa. Myös osaamisen kehittämisen keinoissa on valinnanvaraa. Seurakunnan /seurakuntayhtymän koko vaikuttaa siihen, miten tiedot on tarkoituksenmukaista esittää.

   • Suunnitelman sisältö on muotoa tärkeämpää
   • Suunnitelman ei tarvitse sisältää kaikkien koulutusten nimiä ja ajankohtia 
   • Suunnitelman ei tarvitse olla yksilötason suunnitelma

   Koulutussuunnitelman täytäntöönpano

   Esimiehillä on keskeinen asema sekä koulutussuunnitelmaa laadittaessa että hyväksyttyä suunnitelmaa toimeenpantaessa. Koulutussuunnitelman toimeenpanomalli on tarkoitettu esimiesten työtä tukemaan. Sitä voidaan käyttää mm. silloin, kun tehdään koulutussuunnitelmaa konkretisoivia päätöksiä. Lomaketta ja sen sarakkeita voidaan muokata vapaasti työpaikan tarpeiden mukaan.

    Koulutussuunnitelma ja Koulutussuunnitelman täytäntöönpano -lomakkeet löytyvät Palvelussuhde-sivulta kohdasta Lomakkeet.

    Lue lisää aiheesta Kirkon kellosta


    Tämän sivun lyhytosoite:

    Palaute sivun ylläpitäjälle

    Kiitos palautteesta!

    Sulje
    Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
    Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
    Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle