Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Maahanmuuttajaperheet

Maahanmuuttajien perhetilanteet saattavat olla monisyisiä ja haastavia. Tähän vaikuttavat maahanmuuton erilaiset vaiheet, entiset elämänkokemukset ja perheenjäsenten yksilölliset sopeutumisprosessit uudessa kotimaassa. Usein perheenjäseniä on eri puolilla maailmaa ja transnationaaliset suhteet ovat tärkeitä. Suurta huolta kannetaan yksin, vaille huolenpitoa jääneistä lähiomaisista.

Kotona olevat äidit jäävät helposti yksin, jos he eivät ole päässeet kotoutumiskoulutukseen. Seurakuntien äiti-lapsi piirit ja kansainväliset naistenkerhot tarjoavat tarpeellista sosiaalista verkostoa ja ennaltaehkäisevät syrjäytymiseltä. Keskinäinen vuorovaikutus helpottuu tulkkauksen avulla.

Seurakunnat voivat tarjota monenlaista tukea parisuhteen ja vanhemmuuden vahvistamiseksi. Tuki voi olla naisten tai miesten vertaistoimintaa, perhe- ja parisuhdeleirejä. Monikulttuurisessa työssä keskeistä on perhekeskeinen työote. Esimerkiksi perheleirien organisoinnissa on tärkeää hyödyntää lastenohjaajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden seurakunnan ammattilaisten osaamista.

Lasten ja nuorten toimintaan pääsy edellyttää monessa perheessä luottamusta seurakunnan toimintaan. Leirien ja kerhojen turvallisuudesta ja toimintamalleista tulee keskustella vanhempien kanssa. Poika- ja tyttötyö sopivat hyvin maahanmuuttajaperheiden lapsille.

Diakoniatyöntekijät voivat antaa ohjausta ja neuvontaa erilaisissa yhteiskunnan palveluihin ja arjessa selviämisen kysymyksissä. Seurakunnan keskeinen tehtävä on tarjota kristillisen seurakunnan osallisuutta ja seurakuntayhteyttä kaikille alueelleen muuttaville.

Katso esimerkki:

Perhekeskeinen nuorisotyö Kuopiossa

Materiaalia

Ansa Haavikko ja Lena Bremer. Ulkoisesti erilaisia – sisäisesti samanlaisia. Opas mielenterveystyöhön yli kulttuurirajojen. SMS SOS-keskus, 2009.Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle