Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen seurakunnissa

Seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen on parhaiten varmistettavissa, jos kehittäminen on seurakunnassa jatkuvaa ja suunnitelmallista, siihen varaudutaan taloudellisesti - myös vaikeina aikoina - ja se kattaa koko henkilöstön. Näin seurakunta edistää kehittämistoimillaan myös työntekijöidensä työhyvinvointia.

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän eli työnantajan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelma voidaan laatia myös pienemmissä seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Suunnitelman laatineella seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta.

Kehittämisen keinot

Kirkon henkilöstön kehittämisessä voidaan käyttää erilaisia keinoja kuten työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutusmentorointi ja työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet.

Kehittämiskeinoista muodostuva kokonaisuus voi olla erilainen eri seurakunnissa sekä erilainen samassakin seurakunnassa eri vuosina. Keinojen valinnassa lähtökohtana ovat seurakunnan ja henkilöstön kehittämistarpeet. Myös kokonaiskirkon tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Kehittämistarpeita ja käytettäviä kehittämisen keinoja kartoitetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Esimiehen ja työntekijän vuotuinen kehityskeskustelu tarjoaa siihen hyvän foorumin. Osaamiskartoitusta voidaan käyttää myös koko työpaikan kehittämistarpeita selvitettäessä.

Lue lisää

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle