Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kriisi-info

Kriisi-info -osiossa kerrotaan seurakuntien valmiusuunnittelusta, henkisen huollon (HeHu) periaatteista, kriisiviestinnästä, kriisipuhelimen toiminnasta ja suruhartauden järjestämisestä. Lisäksi löydät täältä kriisitilanteissa tarpeellisia yhteystietoja.

Kirkon tehtävät yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Kirkkoon kohdistuu erityisiä odotuksia kansallisissa kriisitilanteissa, paikallisissa häiriötilanteissa ja normaaliolojen uhkatilanteissa, kuten suuronnettomuuksissa. Muuttuneissa turvallisuustilanteissa kirkon perustehtävä pysyy samana kuin normaalioloissa. Suuronnettomuus- ja kriisitilanteissa kirkko toimii osana valtakunnallista pelastustoiminnan kokonaisuutta.

Suuronnettomuuden vaikutusalueen ollessa rajattu kirkon toiminta rajautuu alueen hiippakuntaan ja seurakuntiin. Lakisääteisen varautumisen lisäksi kirkko varautuu tehostamaan julkista palvelua erityisesti niiden auttamiseksi, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Palvelutyön ja diakonian tavoitteeseen kuuluu hengellisen, henkisen, ruumiillisen ja aineellisen avun antaminen suuronnettomuuden tai vastaavan uhreille. Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston yksiköt toimivat suuronnettomuustilanteissa normaaliolojen organisaation mukaisesti antaen ja välittäen asiantuntija-apua.

Kirkon henkinen huolto (HeHu) tarkoittaa seurakuntien viranhaltijoista koostuvaa valmiusryhmää, joka toimii suuronnettomuuksissa. Henkisen huollon tehtävänä on antaa uhreille ja omaisille henkistä tukea, joka on luonteeltaan palvelua, lähellä oloa ja ahdistuksen vastaanottamista. Tukea annetaan tarvittaessa myös pelastustyöhön osallistuvalle henkilöstölle. Henkisen huollon ryhmiä voivat perustaa yksittäiset seurakunnat tai seurakuntayhtymät tai tietyllä alueella toimivat seurakunnat yhteistyössä.


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/kriisi-info

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute