Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

TyönantajalleKeskusjärjestöjen linjaukset pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat huolestuneina seuranneet pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymistä. Keskusjärjestöt katsovat, että TE-toimistot voisivat torjua työttömyyden pitkittymistä nykyisillä resursseilla tehokkaamminkin.

Lue lehdistötiedote

Hallituksen esitys kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista lausunnoille

Hallitus on valmistellut lakipaketin, jonka tavoitteena on alentaa yksikkötyökustannuksia. Lakipakettiin sisältyvät muutokset koskevat sairausajan palkkaa, loppiaisen ja helatorstain työaikaa pidentävää vaikutusta, vuosilomien enimmäispituutta ja lomarahojen enimmäismäärän rajoittamista.

Lakipakettiin sisältyvien asioiden osalta työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen oikeutta sopia työehtosopimuksilla työntekijän kannalta paremmista eduista ehdotetaan rajoitettavaksi. Sopimisrajoitukset kestävät kolme vuotta. Sairausajan palkkaa, loppiaista ja helatorstaita, vuosilomien kestoa ja lomaltapaluukorvausta koskevien säännösten on tarkoitus jäädä voimaan tämänkin jälkeen.

Lakimuutoksilla tavoitellaan viiden prosentin parannusta kustannuskilpailukykyyn, mikä tukee talouden kasvua ja lisää työllisyyttä. Hallituksen mukaan muutokset ovat välttämättömiä, jotta Suomen talous saadaan nousuun.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 11.1.2015 pyytänyt Kirkon työmarkkinalaitokselta lausuntoa lakipaketista. Lausuntokierros päättyy 9.12.2015. Lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa 2016.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn strateginen johtaminen pisimmällä suurissa seurakunnissa

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnissa varsinaiset henkilöstöstrategiat tai -ohjelmat ovat vielä harvinaisia. Henkilöstönäkökulma on kuitenkin huomioitu seurakuntien muussa strategiassa. Tämä käy ilmi Kevan Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien työnantajille tekemästä työhyvinvoinnin johtamisen tilaa selvittävästä kyselystä.

Lue lisää

Kirkon työhyvinvoinnin johtaminen ja työterveysyhteistyö -kyselyn tulokset

Työmarkkinakeskusjärjestöt päivittivät tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan

Työntekijä- ja työnantajakeskusjärjestöt ovat päivittäneet työpaikan tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan ja kannustavat työpaikkoja päivittämään tasa-arvosuunnitelmat ajan tasalle.

Lue lisää

Tasa-arvosuunnittelun tarkistuslista

Kirkossa neuvottelutulos vuoden 2016 sopimustarkistuksen toteuttamisesta

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt sopivat 29.9.2015 Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen toisen jakson sopimustarkistuksen toteuttamisesta. Johdon kokeilujärjestelmässä ja tuntipalkkajärjestelmässä sopimustarkastus toteutetaan yleiskorotuksena. Yleisessä palkkausjärjestelmässä osapuolet käynnistävät järjestelmän arvioinnin tavoitteena kehittää palkkausjärjestelmää yksinkertaisemmaksi ja lisätä ohjeistusta toteuttajien tueksi. Aikaa pääsopijaosapuolten työlle on varattu 18.12.2015 saakka. Opastukseen ja paikalliseen työhön on lisäksi varattu aikaa marraskuuhun 2016 saakka, jolloin sopimustarkastus tulisi maksuun. Helmi-lokakuun välisenä aikana 2016 palveluksessa olevien sopimustarkastus maksettaisiin kertaeränä kesällä.

Vuoden 2016 ja 2015 sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuodelle 2016 on 0,8 %.

Neuvottelutuloksesta informoidaan tarkemmin joulukuussa, kun yleisen järjestelmän arviointiin liittyvä neuvotteluprosessi on saatu päätökseen.


Sano kyllä! -kampanja kannustaa työelämän uudistamiseen

Työelämän kehittämiseen kannustava Sano kyllä! -kampanja on käynnistynyt.

Sanokyllä.fi -sivustolla muistutetaan, että jokainen voi vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen – unohtamatta kuitenkaan koko työyhteisön merkitystä muutoksen mahdollistajana. Sivustolta löytyy myös leikkimielinen ”Millainen työelämän uudistaja olet?” -testi.

Lisätietoja verkossa: www.tyoelama2020.fi
Kampanja verkossa: www.sanokyllä.fi
Twitter: @Tyoelama2020, #sanokyllä

Työmarkkinakeskusjärjestöjen uusi suositus ohjeistaa ehkäisemään päihdeongelmat ajoissa

Alkoholin ja muiden päihteiden käytön aiheuttamat haitat työpaikoilla ovat merkittäviä. Ne ilmenevät terveysongelmina, poissaoloina, työtehon ja työn laadun heikkenemisenä, työyhteisöongelmina, työturvallisuuspuutteina ja työtapaturmina sekä pysyvinä terveyden ja työkyvyn menetyksinä.

Lue lisää

Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla


Kirkon työmarkkinalaitoksen yhteystiedot

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

Postiosoite:
Kirkon työmarkkinalaitos
PL 210
00131 Helsinki

Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

Olemme uudistaneet neuvontapalveluidemme toimintatapoja. Keskitämme kaikki seurakuntien neuvontaa koskevat sähköpostipalvelut yhteiseen osoitteeseen, mikä mahdollistaa sen, että kysymykseen vastataan mahdollisimman pian. Tästä syystä toivomme teidän käyttävän sähköpostiosoitetta kit(at)evl.fi.


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/kit

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle