Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Työnantajalle
Kirkon sektorille neuvottelutulos tyka-sopimuksesta

Kirkon sektorilla on 14.12.2015 saavutettu neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttamisesta. Sopimuskorotukset toteutetaan yleiskorotuksena 1.2.2016 lukien siten, että yleisessä palkkausjärjestelmässä korotus on 14,41 euroa, kuitenkin vähintään 0,43 %. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmässä peruspalkkoja tarkistetaan 16 eurolla, kuitenkin vähintään 0,43 %:lla sekä nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkoja 16 eurolla, kuitenkin vähintään 0,43 %:lla. Tuntipalkkoja tarkistetaan 10 sentillä 1.2.2016 lukien.

Keskusjärjestöjen linjaukset pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat huolestuneina seuranneet pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymistä. Keskusjärjestöt katsovat, että TE-toimistot voisivat torjua työttömyyden pitkittymistä nykyisillä resursseilla tehokkaamminkin.

Lue lehdistötiedote

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn strateginen johtaminen pisimmällä suurissa seurakunnissa

Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnissa varsinaiset henkilöstöstrategiat tai -ohjelmat ovat vielä harvinaisia. Henkilöstönäkökulma on kuitenkin huomioitu seurakuntien muussa strategiassa. Tämä käy ilmi Kevan Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien työnantajille tekemästä työhyvinvoinnin johtamisen tilaa selvittävästä kyselystä.

Lue lisää

Kirkon työhyvinvoinnin johtaminen ja työterveysyhteistyö -kyselyn tulokset

Työmarkkinakeskusjärjestöt päivittivät tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan

Työntekijä- ja työnantajakeskusjärjestöt ovat päivittäneet työpaikan tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan ja kannustavat työpaikkoja päivittämään tasa-arvosuunnitelmat ajan tasalle.

Lue lisää

Tasa-arvosuunnittelun tarkistuslista

Sano kyllä! -kampanja kannustaa työelämän uudistamiseen

Työelämän kehittämiseen kannustava Sano kyllä! -kampanja on käynnistynyt.

Sanokyllä.fi -sivustolla muistutetaan, että jokainen voi vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen – unohtamatta kuitenkaan koko työyhteisön merkitystä muutoksen mahdollistajana. Sivustolta löytyy myös leikkimielinen ”Millainen työelämän uudistaja olet?” -testi.

Lisätietoja verkossa: www.tyoelama2020.fi
Kampanja verkossa: www.sanokyllä.fi
Twitter: @Tyoelama2020, #sanokyllä

Työmarkkinakeskusjärjestöjen uusi suositus ohjeistaa ehkäisemään päihdeongelmat ajoissa

Alkoholin ja muiden päihteiden käytön aiheuttamat haitat työpaikoilla ovat merkittäviä. Ne ilmenevät terveysongelmina, poissaoloina, työtehon ja työn laadun heikkenemisenä, työyhteisöongelmina, työturvallisuuspuutteina ja työtapaturmina sekä pysyvinä terveyden ja työkyvyn menetyksinä.

Lue lisää

Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla


Kirkon työmarkkinalaitoksen yhteystiedot

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

Postiosoite:
Kirkon työmarkkinalaitos
PL 210
00131 Helsinki

Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

Olemme uudistaneet neuvontapalveluidemme toimintatapoja. Keskitämme kaikki seurakuntien neuvontaa koskevat sähköpostipalvelut yhteiseen osoitteeseen, mikä mahdollistaa sen, että kysymykseen vastataan mahdollisimman pian. Tästä syystä toivomme teidän käyttävän sähköpostiosoitetta kit(at)evl.fi.


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/kit

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle