Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Palvelussuhde


Työyhteisö mukana muutoksessa - Kirkon työelämäasiantuntijoiden verkostoitumispäivä

Seurakuntien/seurakuntayhtymien johtavia viranhaltijoita (kirkkoherrat, talouspäälliköt, hallintojohtajat, henkilöstöpäälliköt, työsuojelupäälliköt) ja henkilöstön edustajia (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut) kutsutaan työelämäasiantuntijoiden verkostoitumispäivään:

  • Mikkeli 17.11.2014 klo 10.00 -15.00 Seurakuntakeskus, Savilahdenkatu 20, Mikkeli
  • Turku 18.11.2014 klo 10.00 -15.00 Keskusseurakuntatalo, Eerikinkatu 3, Turku

Ks. ohjelma ja ilmoittautuminen: ttk.fi/koulutus

Kirkon työelämä 2020 -verkkoaivoriihen ideat käyttöönsä saaneille seurakuntien /seurakuntayhtymien työelämäasiantuntijoiden vastaava verkostoitumispäivä on:

Helsinki 24.11.2014 kl0 11.30 - 16.00 Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki

Ks. ohjelma ja ilmoittautuminen

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta vieraili Oulussa

Valtuuskunnan kokousmatka Ouluun

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on perintei-
sesti tehnyt kokousmatkan eri hiippakuntiin. Tänä syksynä matka suuntautui Ouluun, jossa valtuuskunta tutustui Kirkon palvelukes-
kuksen toimintaan ja vieraili Oulun seurakuntayhtymän uusissa tiloissa. Valtuuskunta sai myös kutsun piispa Samuel Salmen vieraaksi.
Kuvassa piispa Samuel Salmi ja Oulun tuomiokapitulin väkeä sekä oikealla työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtaja Liisa Talvitie, varapuheenjohtajat Matti Toivola ja Marjukka Tikka.

Koulutussuunnittelun mallilomakkeet

Koulutussuunnittelun tueksi on tehty mallilomake, joka helpottaa työnantajan velvoitteita. Myös koulutussuunnitelman täytäntöönpanoa varten on laadittu lomake. Molemmat mallit löytyvät Lomakkeet-sivuilta.

Lue lisää Kirkonkellosta

Kirkon työmarkkinalaitoksen yhteystiedot

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

Postiosoite:
Kirkon työmarkkinalaitos
PL 210
00131 Helsinki

Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet ovat ennallaan.

Palvelussuhdetta koskevat kysymykset pyydetään jatkossakin lähettämään toimiston yhteiseen sähköpostiosoitteeseen kit(at)evl.fi.

Pesti-tiedustelu

Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto päivittää palvelussuhderekisteri Pestin tietoja kuluvan kesän aikana seurakuntien ja seurakuntayhtymien toimittamilla palvelussuhde- ja palkkatiedoilla.

Pesti-tiedustelun sivulle

Koulutustilaisuudet uusista työaikamääräyksistä syksyllä 2014

Kirkon työmarkkinalaitos järjestää yhteistyössä tuomiokapitulien ja pääsopijajärjestöjen kanssa koulutustilaisuuksia vuoden 2015 alussa voimaan tulevista uusista työaikamääräyksistä. Uusia määräyksiä kokeillaan kaikissa seurakunnissa sopimuskauden loppuun. Keskeinen uudistus on yleisen työajan ja jaksotyöajan sulauttaminen yhteen uudeksi yleistyöajaksi. Koulutustilaisuuksia järjestetään 2-3 tilaisuutta kussakin hiippakunnassa. Lähtökohtaisesti pyydetään osallistumaan oman hiippakunnan tilaisuuksiin. Lisätietoa ja ilmoittautuminen koulutustilaisuuksiin Koulutus-sivuillamme.

Työelämä 2020 -aivoriihen satoa korjataan

Aivoriihi on kevättalvella toteutettu kysely kirkon työelämän kehittämisestä.

Aivoriihen tulosten pohjalta kehittämistyö jatkuu keskushallinnossa ja seurakunnissa.

Kiitos osallistuneille!
KirVESTES 2014-2016 

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2014 - 2016 sekä erillissopimukset on tilattavissa Unigrafian kirjapainosta.
Uudistamme palvelutapojamme

KiT:n yhteystiedot

Olemme uudistamassa neuvontapalveluidemme toimintatapoja. Keskitämme jatkossa kaikki seurakuntien neuvontaa koskevat sähköpostipalvelut yhteiseen osoitteeseen, mikä mahdollistaa sen, että kysymykseen vastataan mahdollisimman pian. Tästä syystä toivomme teidän tulevaisuudessa käyttävän sähköpostiosoitetta kit(at)evl.fi.


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/palvelussuhde

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle