Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirkon eläkerahasto on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen


Vastuullisen sijoittamisen avulla varmistetaan sijoituksille hyvä tuotto sekä hallitaan sijoitusriskejä tehokkaasti. Kirkon eläkerahasto haluaa kaikessa sijoitustoiminnassaan ottaa huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Eläkerahasto haluaa aktiivisesti olla mukana lisäämässä tietoisuutta vastuullisesta sijoittamisesta toimimalla avoimesti, jakamalla tietoa eri foorumeissa ja tekemällä yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa.

Vastuullisen sijoittamisen ohjeiden tarkoituksena on luoda käytännönläheisemmät suuntaviivat eläkerahaston vastuulliselle sijoitustoiminnalle sekä selkeämmin avata eläkerahaston odotuksia omaisuudenhoitajille ja yrityksille.

Eläkerahasto keskittyy erityisesti vastuullisesti toimivien sijoituskohteiden suosimiseen ja yritysten toimintatapoihin vaikuttamiseen. Omaisuudenhoitajavalinta ja yhteistyön kehittäminen on keskeinen osa eläkerahaston vastuullista sijoitustoimintaa.

Lisätietoja:

Kirkon eläkerahaston ilmastonmuutosstrategia

Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeet

Eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus 2016

Church Pension Fund's Guidelines for Responsible Investing

PRI Transparency Report 2014


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/vastuullinensijoittaminen

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle