Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

IT-alueiden yhdistyminen tehosti toimintaa ja toi säästöjä

08.02.2017Tietohallinto

Seinäjoen IT-alue ja Kirkon keskusrahaston IT-alue yhdistettiin vuoden 2016 alussa yhdeksi IT-alueeksi ja alueen tukipalvelut keskitettiin Seinäjoelle.

Deloitte on selvittänyt Seinäjoen ja Kirkon keskusrahaston IT-alueiden yhdistymisen vaikutukset seurakunnille. Selvityksen mukaan yhdistynyt IT-alue säästi vuonna 2016 merkittävästi verrattuna vuoteen 2015.

IT-alue hyödynsi saatua säästöjä hankkimalla työtä tehostavia tietojärjestelmiä. Seurakunnat saivat käyttöönsä uusia palveluita, kuten nettineuvottelu- ja pikaviestintäpalvelut. Säästöt mahdollistivat myös siirtymisen modernien työvälineitten käyttöön; seurakuntien työntekijät saavat käyttöönsä kannettavat tietokoneet tietokoneita uusittaessa. Tehdyistä uudistuksista ja hankinnoista huolimatta IT-alueen säästöksi tuli yli 60 000 euroa.

Deloitte haastatteli selvitystä varten entisen Seinäjoen IT-alueen seurakuntien talouspäälliköitä ja IT-alueen johtokunnan jäseniä. Valtaosa haastatelluista piti nykyistä IT-toimintaa kustannustehokkaana ja helppona ratkaisuna saada käyttöön modernit IT-palvelut, jotka myös mahdollistavat yhteistoiminnan seurakuntien välillä.

Deloitte antoi selvityksessään myös suosituksia IT-palveluiden kehittämiseksi. Osaan suosituksista on jo tehty parantavia toimenpiteitä ja kehitystyötä jatketaan yhdessä seurakuntien kanssa.

Selvityksen pohjalta voidaan arvioida, että seurakuntien käyttämiä perustietotekniikkapalveluita voidaan tehostaa siirtymällä suurempiin yksikkökokoihin. Mikäli perustietotekniikan hankintoja, ylläpitoa ja tukitehtäviä yhdistetään, voidaan resursseja ohjata enemmän kehittämistoimintaan.

Suomen ev.lut. kirkossa on kaikkiaan 15 IT-aluetta, joihin kukin seurakunta kuuluu. IT-alueet vastaavat mm. alueen seurakuntien perustietotekniikkapalveluista.

Deloitten tekemä Kirkon keskusrahaston ja Seinäjoen IT-alueiden yhdistymisen vaikutusten arviointi.pdf

Esite_Tietotekniikkapaketti seurakunnille.pdf

Lisätietoja:

Jukka Tamminen (p. 050-559 0528, jukka.tamminen(at)evl.fi)
Tietohallintojohtaja, Kirkkohallitus

Antti Krapu (p. 040-620 5634, antti.krapu(at)evl.fi)
Palvelupäällikkö, Kirkkohallitus
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle