Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Pastoraalitutkinto

Pastoraalitutkinto (40 op) on työuran alkuvaiheeseen papeille suunniteltu tutkinto, jonka tavoitteena on syventää niitä tietoja ja kehittää niitä taitoja, joita pappi tarvitsee kirkon työssä. Tutkintoa edellytetään muun muassa kappalaisen ja kirkkoherran virkaa hakevalta papilta (KJ 6:10).

Tutkinnon opintokokonaisuuksia järjestävät Kirkon koulutuskeskus ja tuomiokapitulit. Pastoraalitutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin noin 3-4 vuotta.

Kun pastoraalitutkinnon kaikki osiot on suoritettu, suorittajien tulee ilmoittautua tuomiokapituliin. Tutkintotodistus annetaan tuomiokapitulin järjestämässä publiikissa.

Pastoraalitutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että pappi on sitä ennen vähintään kaksi vuotta hoitanut papin- tai lehtorinvirkaa, toiminut teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa taikka ollut tuomiokapitulin oikeuttamana pappina tai lehtorina yhdistyksen, muun yhtymän, säätiön tai laitoksen palveluksessa sekä että hän on käyttäytynyt moitteettomasti.

Piispainkokous antaa tutkinnosta tarvittavat määräykset:

Nykyinen tutkinto 1.1.2015 alkaen Kirkon säädöskokelma nro 116 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta

Vanha tutkinto 1.1.2002-31.12.2017 Kirkon säädöskokoelma nro 80iispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta

Piispainkokouksen 12.2.2013 hyväksymä Pastoraalitutkinnon opintosuunnitelma


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle