Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kirkkovaltuusto tekee päätöksen hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman hyväksymisestä. Päätös lähetetään hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi.

Päätöksen vahvistus tuomiokapitulissa

Alistusasiakirjat:

  • pöytäkirjaote kirkkovaltuuston päätöksestä
  • hautausmaakaava
  • käyttösuunnitelma ja muut hankkeen perusteena olevat asiakirjat (esim. selvitys hankkeen lähtökohdista ja tavoitteista, elleivät ne käy ilmi asiakirjoista, tiedot suoritetuista kuulemisista, aluetta koskevat selvitykset ja inventoinnit, mahdolliset luonnokset alueelle suunniteltavista muistomerkeistä ja muistelupaikoista) sekä
  • hankitut lausunnot.

Tuomiokapituli ei tee päätöstä hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman vahvistamisesta ennen kuin hautausmaan perustamista tai laajentamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Alistuksen ollessa vireillä hankkeen toteutussuunnittelu voidaan käynnistää, jos asiaan ei sisälly merkittävämpiä epävarmuustekijöitä.

Muussa tapauksessa on syytä odottaa, että tuomiokapitulin vahvistuspäätös on saanut lainvoiman. Jos suunnittelua jatketaan, mutta hautausmaakaavaa ja käyttösuunnitelmaa ei voidakaan vahvistaa, suunnittelukustannukset tai osa niistä voi mennä hukkaan.

Rakennustöiden aloittamiselle ei yleensä ole edellytyksiä ennen kuin vahvistuspäätös on saanut lainvoiman.

Rakennusvalvontaviranomaisen luvat

Kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta hankitaan tarvittavat rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat ja tehdään tarvittavat ilmoitukset. Osa luvista saattaa edellyttää yksityiskohtaisempia suunnitelmia, näistä on neuvoteltava rakennusvalvonnan kanssa.

Asemakaava-alueella rakennusluvan myöntämiselle edellytyksenä on yleensä, että hanke on kaavan mukainen. Jos rakentaminen on kaavan vastaista, voi se tietyin edellytyksin tapahtua poikkeamispäätöksen turvin.

Rakennusvalvontaviranomainen arvioi toimenpiteiden luvanvaraisuuden kaavatilanteen, kunnan rakennusjärjestyksen ja toimenpiteiden luonteen perusteella.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute