Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Turvapaikanhakijoiden tukeminen

Seurakunnat ovat tukeneet turvapaikanhakijoita monin tavoin siitä alkaen, kun heitä on Suomeen tullut. 

Mitä ovat pakolainen,kiintiöpakolainen, turvapaikanhakija ja paperiton ?

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) myöntämä pakolaisen asema ja hän saapuu maahan valtion määrittelemän pakolaiskiintiön puitteissa. Eduskunta määrittää pakolaiskiintiön vuosittain. Kiintiöpakolaiset tulevat usein pakolaisleireiltä.
Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. Hänellä on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai polittiisen mielipiteen johdosta, oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun maan suojaan.
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Osalle myönnetään YK:n pakolaissopimuksen mukainen pakolaisstatus. Sen sijaan turvapaikanhakija voin saada oleskeluluvan suojeluntarpeen perusteella (esim. epäinhimillisen kohtelun uhka kotimaassa) tai humanitaarisin perustein (esim. kotiinpaluu mahdoton aseellisen selkkauksen tai ympäristökatastrofin takia).
Paperiton on henkilö, joka elää Suomessa vailla laillista oleskeluoikeutta. Paperittoman oleskelu ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa.
Pelkkä passin tai muun henkilöllisyystodistuksen puuttuminen ei tee ihmisestä paperitonta.
Suomessa on myös paperittomien kanssa rinnasteisessa asemassa olevia ihmisiä. Heillä on oikeus oleskella Suomessa, mutta ei oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Turvapaikanhakijat eivät ole paperittomia, sillä heillä on lupa oleskella Suomessa turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan.

Kirkkoturva 

Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt ovat kautta aikojen tarjonneet myös fyysistä ja henkistä turvaa eri tavoin vainotuille ja hädässä oleville ihmisille. Nykyisin kirkko turvapaikkana -käytännöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa yksittäinen henkilö tai perhe kääntyy seurakunnan tai kristillisen yhteisön puoleen hakeakseen turvaa, neuvoa ja tukea kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen saatuaan.

Kirkkoturva tarkoittaa ihmisen hädän vakavasti ottamista ja hänen auttamistaan sellaisin tavoin kuin se on mahdollista.

Kirkkoturvakäytäntö seurakunnissa 2015 (päivitetty 10/2016)

Marja-Liisa Laihian matkaraportti 7.-9.10.2010 Berliinissä järjestetystä kirkkojen turvapaikkaliikkeen ekumeenisesta kokouksesta

Suomen Punaisen Ristin viesti  seurakunnille paperittomista 2017

Paperittomien ihmisten määrä kasvaa lähiaikoina. Olemme ilolla seuranneet seurakuntien ja järjestöjen toimintaa ja verkostoitumista paperittomien auttamisessa. Vaikka vastuu paperittomien tukemisesta kuuluu viranomaisille, tarvitaan vahvaa yhteisöllistä osaamista ja voimaa toimia heikoimmassa asemassa olevien ihmisten apuna ja viranomaisten tukena. ---

Suomessa on käynnistynyt tai käynnistymässä lähes 20 paperittomien auttamisen verkostoa. Suuri osa verkostoista on seurakuntien koolle kutsumia. Verkostoissa sovitaan, mitä eri tahot voivat tehdä paperittomien parissa. Tärkein ja kiireisin asia on luonnollisesti ratkaista majoitukseen liittyvät asiat. Useat seurakunnat ovat jo käynnistäneet hätämajoitusta ja toivoisin että yhä useampi seurakunta toimisi samoin.

Punaisen Ristin viesti seurakunnille kokonaisuudessaan.pdf

Tuotelistat, paperittomat 2016.pdf

Lakimuutos lisännee paperittomien määrää

"Jos viranomaiset katsovat, että henkilö voi palata vapaaehtoisesti, mutta tämä kieltäytyy siitä, hänet voidaan poistaa vastaanottokeskuksesta eikä hän saa enää palveluja." Paperittomat -hankkeen sivulla selitetään heinäkuussa 2015 voimaan tulleen lakimuutoksen vaikutuksia turvapaikanhakijoitten tilanteeseen.


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/turvapaikanhakijat

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute