Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Miksi harkinnanvaraiseen palkanosaan (Hava) ei kohdennettu vuoden 2016 järjestelyerää? Mikä estää/edistää Havan käyttöä?

Hava-järjestelmä on työläs ja siihen pitäisi kohdentaa järjestelyeriä tai yhdistää vuosisidonnaisen osan kanssa yhdeksi euromääräiseksi henkilökohtaiseksi lisäksi.

Kirkon alalla neuvoteltiin Työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) toisen sopimusjakson palkantarkistuksen toteuttamisesta. Palkantarkistukset sovittiin toteutettavaksi noudattaen Tykan yleistä linjaa yleiskorotuksena.

KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin, että toisen sopimusjakson palkantarkistus kohdennettaisiin ensisijaisesti käytettäväksi paikallisena järjestelyeränä Havaan. Koska Tyka-pöytäkirja lähti yleiskorotuksesta, ammattijärjestöpuolella haluttiin vastaavaa toteutusta myös kirkon alalle. Ajattelu on keskitetylle sopimiselle ominainen, vaikka jollakin alalla olisi sovittu toisin tai olisi toisenlaisia tarpeita, sopimuksen tulisi noudattaa ns. yleistä linjaa. Koska alat ja niiden tarpeet poikkeavat toisistaan, monivuotiset keskitetyt ratkaisut saattavat jähmettää eri alojen sopimista ja synnyttää tyytymättömyyttä tällaista sopimistoimintaa kohtaan. Eihän muilla keskusjärjestöjen aloilla ole esimerkiksi hengellistä työtä, eikä sen työajattomuudesta johtuvia erikoisuuksia.

Yleiskorotusratkaisu on kuitenkin tässä tilanteessa ihan hyvä ratkaisu. Työmarkkinalaitoksen keväällä 2015 tekemän ajankohtaiskyselyn mukaa vain noin kolmasosalla seurakuntatyönantajista oli käytössä tai suunnitteilla ottaa käyttöön Hava. Jos nyt olisi ”pakotettu” kaikki seurakuntatyönantajat ottamaan Hava käyttöön, aikataulu olisi ollut mahdoton – olisi tarvittu ihme, jotta helmikuun alkuun 2016 mennessä olisi neuvoteltu järjestelmän periaatteet, määritelty kriteerit, arvioitu työsuoritus ja vielä maksettu rahamäärät tilille.

Koska Havan käyttöön otto on ollut nihkeää, työmarkkinalaitos selvitti yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa otantakyselyllä vastauksia mm. siihen, miksi harkinnanvaraista palkanosaa käytetään niin vähän ja miten järjestelmää voitaisiin kehittää paremmaksi. Perusteena käyttämättömyydelle pidettiin Hava-järjestelmän työläyttä ja tarkoitukseen osoitetun rahamäärän pienuutta. Kehittämisehdotuksena tuotiin esille, että vuosisidonnaisen palkanosan merkitystä voisi vähentää/poistaa, yhdistää Havan kanssa yhdeksi euromääräiseksi henkilökohtaiseksi palkanosaksi sekä ohjata rahaa yleiskorotuksista ja/tai vuosisidonnaisesta palkanosasta Havaan.

Työmarkkinalaitoksella ja pääsopijajärjestöillä on käytössään materiaalia palkkausjärjestelmän kehittämiseksi, meillä on myös menossa työaikakokeiluja ja seurakuntien ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilu. Voimme yhdessä kehittää palkkaus- ja työaikajärjestelmiämme, mutta palkantarkistusvaraa vuodelle 2017 tuskin on käytössä, lukuun ottamatta vuosisidonnaisen osan uudelleen järjestelyjä. Uudelleen järjestelytkään eivät välittömästi tuo säästöjä ja liikkumavaraa.

Palkantarkistukset on sovittu ensi vuodelle, mutta vuosi 2017 on avoinna – tuleeko palkantarkistuksia vai –leikkauksia, neuvotellaanko liittotasolla vai keskustasolla ja jos neuvotellaan keskustasolla, miltä osin neuvottelut käydään siellä ja millä kokoonpanolla. Tällä hetkellä neuvotteluita on käyty EK:n, KT Kuntatyönantajien, SAK:n, STTK:n ja Akavan kesken ilman tulosta. Hallitus on tehnyt niitä ”vauhdittamaan” kilpailukyky/pakkolakipaketin. Ne joita kilpailukyky/pakkolakipaketti ei kirpaise, ovat luopuneet neuvottelutiestä. Kuitenkin niilläkin aloilla työskentelevät/toimivat hyötyvät siitä monesta hyvästä, mitä ns. julkinen sektori tarjoaa. Toivoa sopii, että periaatteiden tilalle syntyisi paikka sopimiselle.

Runo

Työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkalan kolumni uutiskirjeessä joulukuu 2015


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute