Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kielitaito ja kirkon jäsenyys

Kirkon tehtäviin liittyy kielitaitoon sekä kirkon jäsenyyteen liittyviä vaatimuksia, jotka nousevat usein esiin maahanmuuttajien rekrytoinnin yhteydessä.

Kielitaitovaatimukset

Kirkon virkoihin on määritellyt suomen ja ruotsin kielen taitovaatimukset, jotka tulee ilmoittaa virantäyttöilmoituksessa. Kunkin tehtävän  kielitaitovaatimukset mainitaan viran johtosäännössä tai yhtymän kielisäännössä. Ne tulee laatia viran todellisia vaatimuksia silmällä pitäen.

Virkaa hakeva voi hakea kielitaitovaatimuksista erivapautta. Mikäli virkaa hakee henkilö, joka ei ilmeisesti täytä kielitaitovaatimuksia, on hyvän hallintotavan mukaista tiedottaa hänelle erivapausmenettelystä.

Maininta erivapauden hakemisesta sekä sen perusteluista tulee liittää osaksi hakemusta. Erivapaudesta päättää valinnan tekevä viranomainen.

Kirkon jäsenyys

Kirkkolain mukaan seurakunnan virkasuhteeseen valittavan tulee olla kirkon konfirmoitu jäsen. Lisäksi kirkon jäsenyyttä ja konfirmaatiota edellytetään niiltä työsuhteisiin palkattavilta, joiden työhön kuuluu opetus-, kasvatus- tai julistustehtäviä, tai joissa työtehtävien luonteen vuoksi jäsenyyden edellyttäminen on muutoin perusteltua.

Muihin tehtäviin voidaan valita myös henkilö, joka ei kuulu kirkkoon. Alle kahden kuukauden palvelussuhteen osalta voidaan poiketa kirkon jäsenyyden vaatimuksesta muissa paitsi papin ja lehtorin tehtävissä.

Luonnollisesti jokaisen työntekijän tulee ymmärtää työn hengellinen luonne ja olla omasta vakaumuksestaan riippumatta lojaali työnantajalleen.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute