Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Sakasti uudistuu

Sakasti uudistuu maailmanpyöräkuva

Kirkon sisäisen ja sidosryhmäviestinnän verkkosivusto Sakasti ja sen ruotsinkielinen sisarsivusto Sacrista uudistetaan lähivuosina.

Sakastista/Sacristasta rakennetaan kirkon työntekijöille ja muille toimijoille tunnistautumisella suojattu valtakunnallinen intranet. Ratkaisu selkiyttää kirkon julkista viestintää ja vahvistaa evl.fi-palvelun roolia kirkkoa koskevan tiedon kokoojana.

Kolme palvelua

Julkinen tieto evl.fi-palveluun

Nykyisestä Sakastista ja Sacristasta siirretään evl.fi-palvelun alle sellainen materiaali, jonka tulee jatkossakin olla julkisesti saatavilla ulkoisille sidosryhmille. Sen rinnalle rakennetaan uusi tunnistautumisella suojattu palvelu, josta seurakunnat saavat käyttöönsä hallinnollisia ohjeita ja toiminnallista tukea.

Tähän palveluun rakennetaan kirjautumismahdollisuus myös seurakuntien luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille sekä oleellisille yhteistyökumppaneille kuten kristillisille järjestöille.

Office 365 tuo sosiaaliset työkalut ja paikallisintran

Sakasti-projekti keskittyy valtakunnallisen viestinnän kehittämiseen. Projektin puitteissa ei tuoteta seurakunnille tai muille yhteisöille paikallisia intranet-ratkaisuja. Alustavista suunnitelmista poiketen uusi Sakasti ei myöskään painota sosiaalisia työkaluja kuten keskustelua tai työryhmätiloja.

Nämä työkalut tulevat seurakuntien käyttöön Office 365 -palveluiden käyttöönoton kautta lähivuosina, joten niiden toteuttaminen rajattiin Sakasti-projektin ulkopuolelle. Office 365 -kokonaisuuden mukana tuleva Sharepoint Online –alusta soveltuu myös paikallisen intranetin toteuttamiseen.

Miksi ei paikallisintraa? - Lue lisää

Toteutusmalli on hyväksytty Kirkkohallituksen johtoryhmässä 6.6. ja Tietohallinnon ohjausryhmässä 19.6. Uuteen palveluun siirrytään seurakuntavaalien jälkeen.

Lähtökohtana käyttäjien tarpeet 

Verkkopalvelua suunnitellaan käyttäjälähtöisen suunnittelun eli palvelumuotoilun keinoin. Kohderyhmien sisäisen viestinnän tarpeita kartoitetaan projektin edetessä esimerkiksi haastatteluiden ja havainnoinnin avulla. Käyttäjät ovat tiiviisti mukana myös palvelun toteutus- ja testausvaiheessa.

Lue lisää palvelumuotoilusta Sakasti-projektissa

Tule mukaan Sakasti uudistuu - Sacrista förnyas -Facebookryhmään

Projektin työryhmä

Hankkeen projektipäällikkö on Titti Kallio.
Palvelun sisällöntuotantoa koordinoi Sanna-Maaria Tornivaara.

Uudistushankkeen johtoryhmässä lisäksi

Se också


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/sakastiuudistus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle