Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Julkaisu ortodoksien ja luterilaisten oppikeskustelujen sadosta

13.03.2017Maailmanlaaja kirkko
Yhteinen oppi

Oppikeskustelut Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa (1970-) ovat pisimpään jatkunut ekumeeninen keskustelusarja kirkkomme käymien teologisten dialogien joukossa. Se on antanut omalta osaltaan ekumeenista ja teologista pääomaa muihinkin oppikeskusteluihin sekä kirkon teologisen itseymmärryksen ja käytännön työn teologisten perusteiden pohdintaan. Myös tieteellinen tutkimus, erityisesti Luther-tutkimus on saanut näistä keskusteluista virikkeitä.

Kristillisen opinkäsityksen ja varhaisen kirkon opinmuodostuksen tuntijana tunnettu piispa emeritus Juha Pihkala oli mukana näissä oppikeskusteluissa vuosina 1977-2005. Hän on pitänyt esillä Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen teologisen dialogin antia esimerkiksi Inkerin kirkon koulutuskeskuksen luennoitsijana. Nyt hän on analysoinut ja koonnut yhteen teologisista dialogeista julkaistujen yhteisesti muotoiltujen teesien annin.

Tuloksena on syntynyt kirja, josta avautuu käsitys ortodoksien ja luterilaisten yhteisestä opista yhteisen kristillisen uskon ilmentymänä sellaisena kuin se tämän keskustelusarjan pohjalta hahmottuu vuosien 1970-2011 keskusteluissa.

Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto on julkaissut teoksesta jo aiemmin venäjänkielisen version. Se on otettu mielihyvin vastaan etenkin Inkerin kirkossa ajatellen luterilaisten ekumeenisten suhteiden kehittämistä Venäjän ortodoksisen kirkon edustajiin. Kirja palvelee myös luterilaisen itseymmärryksen hahmottamista yleensä.

Nyt kirja on ilmestynyt Kirkkohallituksen julkaisuna myös englanniksi ajatellen kansainvälisiä luterilaisia ja ekumeenisia kumppaneita sekä dialogin kokonaisuuden tunnetuksi tekemistä ja tutkimusta. Kirjapaja julkaisee suomenkielisen version vuoden 2017 aikana.

Englanninkielinen julkaisu: "Faith and love. Shared doctrine reached on the basis of the dialogues of the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox Church"

Venäjänkielinen julkaisu: Вера и любовь. Общая доктрина, сформировавшаяся на основании диалога между Финской Евангелическо-лютеранской Церковью и Русской Право-славной Церковью.

Lisätietoja: 

Johtava asiantuntija, teologia ja ekumenia Tomi Karttunen
Kirkon ulkoasiain osasto
p. 050-5941713 
tomi.karttunen(at)evl.fi Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle