Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirkon diakonian ja sielunhoidon yksikön tehtävät

Kirkon diakonian ja sielunhoidon yksikkö (KDS) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja sielunhoidon asiantuntija- ja yhteistyöelin.

Sen tehtävänä on kehittää diakoniaa ja sielunhoitoa sekä hoitaa niihin liittyviä erityistehtäviä yhdessä seurakuntien, hiippakuntien ja järjestöjen kanssa.

Yksikön tehtävänä on edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen kirkon arvoista käsin.

Tehtäväalueisiinsa liittyen yksikkö pitää yhteyttä valtiovaltaan ja muihin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin tahoihin, kirkkoihin ja alan kansainvälisiin järjestöihin.

Missiomme

Edistämme kristilliseen uskoon perustuvaa oikeudenmukaisuutta, osallisuutta, lähimmäisenrakkautta ja ympäristövastuuta.

Kolme näkökulmaa toimintaan 

Koordinointi ja kehittäminen

Tuemme kirkkoa, hiippakuntia ja seurakuntia diakonia- ja sielunhoitotyössä järjestämällä neuvotteluja ja koulutusta, tuottamalla aineistoja sekä hoitamalla yhteisiä tehtäviä ja erityisalueiden toimintaa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Vaikutamme yhteiskuntaan herättämällä yhteiskuntaeettistä keskustelua, antamalla kannanottoja ja lausuntoja, tekemällä aloitteita ja rakentamalla yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen kanssa.

Yhteydet

Pidämme yhteyttä kansallisten toimijoiden lisäksi muihin kirkkoihin sekä ekumeenisiin ja kansainväliin järjestöihin, seuraamme niissä käytävää keskustelua ja edistämme keskinäistä vuorovaikutusta diakonian ja sielunhoidon alueilla.


Ajankohtaista

Edelliset uutiset
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle