Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirkkolaki

Kirkkolaissa (1054/1993) säädetään kirkon ja valtion suhteesta, kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta. Kirkkolain muutokset hyväksyy eduskunta kirkolliskokouksen ehdotuksesta.

Kirkkolain linkit vievät Finlex -tietokantaan, jonka omistaa oikeusministeriö ja ylläpidosta vastaa Edita.

KIRKKOLAKI (1054/1993)

I OSA YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

01 Luku Kirkon tunnustus, tehtävä ja jäsenet

02 Luku Kirkkolaki ja muut kirkkoa koskevat säädökset

03 Luku Kirkon hallinnollinen ja kielellinen jako

04 Luku Seurakunnan toiminta

II OSA PAPPISVIRKA, VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT    

05 Luku Pappisvirka

06 Luku Viranhaltijat ja työntekijät

III OSA SEURAKUNNAN HALLINTO    

07 Luku Yleisiä säännöksiä

08 Luku Kirkkoherranvaali ja seurakuntavaalit    

09 Luku Kirkkovaltuusto

10 Luku Kirkkoneuvosto

11 Luku Seurakuntayhtymä

12 Luku Muut yhteistoiminnan muodot

13 Luku Seurakuntajaon muuttaminen

14 Luku Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja rakennussuojelu

15 Luku Seurakunnan talous

16 Luku Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto

17 Luku Hautaustoimi

IV OSA HIIPPAKUNNAN HALLINTO    

17 a Luku Yleisiä säännöksiä    

17 b Luku Hiippakuntavaltuusto    

18 Luku Piispa

19 Luku Tuomiokapituli

V OSA KIRKON YHTEINEN HALLINTO    

20 Luku Kirkolliskokous

21 Luku Piispainkokous 

22 Luku Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja kirkon työmarkkinalaitos

VI OSA KURINPITOMENETTELY JA LAINKÄYTTÖ    

23 Luku Kurinpitomenettely

24 Luku Alistaminen ja muutoksenhaku

VII OSA ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ    

25 Luku Täydentäviä säännöksiä

26 Luku Voimaantulo ja siirtymäsäännökset


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle