Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirkon diakoniarahasto (KDR)


Tarvitsetko taloudellista apua?

Voit kysyä diakonia- ja Tukikummit-avustuksista oman asuinalueesi seurakunnasta. Seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa voit keskustella rahahuolistasi luottamuksellisesti.

Taloudellista apua seurakunnalta haettaessa tarkistetaan aluksi mahdollisuus yhteiskunnan apuun. Työntekijä päättää, hakeeko hän avustusta.

Kirkon diakoniarahasto on kirkon yhteinen avustusrahasto. KDR:n sääntöjen mukaan ”rahaston tarkoituksena on osana kirkon diakoniatyötä avustaa taloudellisesti ahdingossa olevia henkilöitä Suomessa.” (1 §) Tämä tarkoittaa sitä, että KDR:n tehtäväkenttä on rajattu, ja että KDR toimii yhteistyössä muiden diakoniatyötä tekevien kanssa.

Yksityishenkilö ei voi suoraan asioida diakoniarahaston kanssa, vaan hänen on sovittava tapaaminen paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Taloudellisen ahdingon korjaamiseksi etsitään yhdessä vaihtoehtoja. Ensisijaisesti apu pyritään löytämään sosiaalitoimen, velkaneuvonnan ja muiden paikallisten auttajatahojen kautta.

KDR:n keskeinen tehtävä on avustaa yhteistyössä seurakuntien kanssa yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin tai hätätilanteisiin joutuneita perheitä ja yksityishenkilöitä. Tavoitteena on toimia siten, että avustus auttaa vaikean tilanteen yli, minkä jälkeen avustuksen saaja selviää eteenpäin joko omin voimin tai yhteiskunnan avun turvin ja paikallisseurakunnan työntekijöiden tukemana. Keskeinen kriteeri avustuksen myöntämiselle on, että sillä voidaan parantaa tai korjata kokonaisvaltaisesti avun tarvitsijan taloudellista tilannetta.

Avustusvarat koostuvat Kirkon diakoniarahastolle kerätyistä kolehdeista, yhteisvastuukeräyksen tuoton osuudesta sekä lahjoituksista.

Yhteystiedot:

kdr.kirkkohallitus(at)evl.fi
050 378 0224 (klo 9 - 15)

Kirkon diakoniarahasto
PL 210
00131 Helsinki

IBAN: FI15 8000 1100 0602 28, BIC:DABAFIHH


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/diakoniarahasto

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle