Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Työelämän muutostarpeita ja työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) toteutusta

Yhteiskuntasopimuksesta tai sen puutteesta huolimatta työelämän muutostarpeet eivät hävinneet mihinkään. Tästä johtuen hallitus kertoo työelämää koskevista muutoksista syyskuun loppuun mennessä. Samassa aikataulussa neuvotellaan kirkon alalla Tykan II sopimusjakson sopimuskorotuksen toteuttamisesta.

Työelämän muutostarpeita

Jos nyt elettäisiin markka-aikaa, talouden ongelmia voitaisiin ratkaista devalvaatiolla. Edellisen asemasta on keskusteluissa pohdittu fiskaalista devalvaatiota, jossa työnantajamaksuja alennetaan ja toimenpide rahoitetaan esim. arvonlisäveroa korottamalla. Tämä vaikuttaisi kulutuskysyntään nykyisen arvonlisäveron noustessa. Vaihtoehtoisesti on esitetty rahojen ottamista ns. Emu-puskurista, jota on kerätty työeläkeyhtiöiden tasausvastuuseen euroon liittymisestä lähtien. Tämä tarkoittaisi työeläkemaksujen alentamista, mikä alentaisi yksityisen sektorin työnantajakustannuksia. Julkisella sektorilla ei ole Emu-puskuria, joten se ei vähentäisi täällä yksikkötyökustannuksia.

Yhteiskuntasopimuksella ja palkkaratkaisujen nettovaikutuksella hallitus on halunnut vahvistaa julkisen talouden tasapainoa. Hallitusohjelman muita keinoja ovat mm. sääntelyn purku, työn vastaanottamisen edistäminen, omavastuun ottaminen vuosilomalla sairastamiseen sekä paikallisen sopimisen edistäminen. Hallitus tavoittelee paikallisen sopimisen edistämisellä työllisyyden vahvistumista ja mahdollisuuksia palkoista ja työajoista sopimiselle. Vuosilomalain uudistamiseen KiT on saanut mukaan asiantuntijansa.

Kirkon sektorilla paikalliseen sopimiseen on nykysopimuksessa vain vähän mahdollisuuksia. Poikkeuksellisten olojen huomioon ottamisesta on sovittu KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjassa. Sen mukaan sopijaosapuolet voivat tarvittaessa sopia palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta, jos jonkin seurakunnan taloudellinen tilanne edellyttäisi säästötoimenpiteitä, jotka olisivat toteutettavissa muuttamalla sopimuksenvaraisia palvelussuhteen ehtoja. Tässä prosessi lähtee seurakunnan tilanteesta, mutta ratkaisut tehdään keskitetysti.

Tykan II sopimusjakson sopimuskorotus kirkon alalla

Tykan toisen sopimusjakson sopimustarkistusten yksityiskohtaisemmasta toteuttamisesta neuvotellaan kirkon alalla 29. syyskuuta mennessä. KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaan palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVAan). Neuvotteluissa sopijaosapuolet pitivät tärkeänä, että järjestelyerää kohdennettaessa edistetään tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa ja palkkausjärjestelmän kannustavaa soveltamista.

Tähän mennessä käydyissä keskusteluissa on ollut esillä paikallisen erän toteuttamisen vaikeus HAVAn arviointijakson pituuden suhteen sekä se, että harkinnanvaraista palkanosaa käytetään tai sen käyttöä valmistellaan vasta noin kolmasosassa seurakuntatalouksista. Lisäksi Tykassa sovitun sekalinjan laskenta ja muunto paikalliseksi eräksi pitäisi saada toteutettua mahdollisimman yksinkertaisesti.

Kirkon alalla seurakuntien jäsenkehityksen ja jäsenten tulokehityksen perusteella toimintaan käytettävissä olevat tulot vähenevät, eivät kasva. Tällöin palkkauskustannusten kasvu johtaa siihen, että paikalliset päätöksentekijät joutuvat miettimään talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Vaikka kunta- ja valtiotyönantajalla toteutettiin yleiskorotus, kirkon alalla sopimusratkaisu pitäisi pystyä toteuttamaan aiemmin sovitun mukaisesti – onhan sopimuskorotuksen kustannusvaikutus kirkon alalla 0,65 prosenttia eli yli 1,6 kertainen elokuun alusta 2015 toteutettuun palkantarkistukseen verrattuna. Toteutusta ratkaistaessa joudutaan tasapainoilemaan helpon yleiskorotuksen ja palkitsemiseen käytettävän ratkaisun välillä, mikä ei ole helppoa.

Työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkalan kolumni uutiskirjeessä elokuu 2015


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute