Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Seurakuntien henkilöstö

Kirkon työmarkkinalaitos kerää vuosittain kesäkuussa Pesti-rekisteriinsä palvelussuhde- ja palkkatietoja seurakuntien palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Näitä tietoja työmarkkinalaitos käyttää neuvottelutoiminnassaan.

Kirkon koko henkilöstön lukumäärä oli 20 242 henkilöä vuonna 2017. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä oli 12 650 henkilöä ja määräaikaisen 7 592 henkilöä. Koko henkilöstön lukumäärässä ovat mukana kaikki tilastointiajankohtana kirkon palveluksessa olleet työsuhteen päätoimisuudesta ja kestosta riippumatta - myös kausityöntekijät.

Vuonna 2017 koko henkilöstön lukumäärä kasvoi 2,3 % vuodesta 2016. Seurakuntatyössä henkilöstön lukumäärä kasvoi 2 %. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä kasvoi 1,6 % ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 3,6 %. Vuosityövoimatilastossa otetaan huomioon henkilöstön lukumäärän lisäksi palvelussuhteiden osa- ja määräaikaisuus. Vuosityövoimana mitaten kirkon henkilöstön määrä oli 13 823 henkilötyövuotta vuonna 2017. Vuosityövoiman määrä väheni 0,8 % vuodesta 2016.

Tehtäväaloittain tarkasteltuna puolet kirkon koko vuosityövoimasta työskentelee seurakuntatyössä. Seurakuntatyön tehtäväalaan kuuluvat papisto, lehtorit, kirkkomuusikot, diakonia-, nuoriso- ja lapsityöntekijät. Hallinnon tehtäväalan osuus vuosityövoimasta oli 16 %, hautausmaatyön 14,5 % ja kiinteistö- ja kirkonpalvelutyön 16,8 %.

Viranhaltijoitten osuus koko henkilöstöstä oli 45,6 %, 9 222 henkilöä, ja työsopimussuhteisia työntekijöitä 54,4 %, 11 020 henkilöä. Työsopimussuhteiden osuus kasvoi edellisestä vuodesta.

Sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoteen 2016 verrattuna. Koko kirkon henkilöstöstä oli naisia 70,7 %, 14 307 henkilöä, ja miehiä 29,3 %, 5 935 henkilöä. Kirkon koko henkilöstön laskennallinen palkkasumma ilman lomarahan osuutta oli 434 miljoona euroa vuonna 2017. Palkkasumma kasvoi n. 2,6 % edellisvuoteen verrattuna.

Kirkon henkilöstön ikäjakauma painottui vanhempiin ikäluokkiin: eniten henkilöstöä oli ikäluokassa 55–59 -vuotiaat. Kirkon vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuonna 50 vuotta ja koko henkilöstön 44 vuotta. Kirkon koko henkilöstöstä puolet oli yli 48-vuotiaita.

Henkilöstötilastot 2016

Henkilöstötilastot 2017

Kysymykset henkilöstötilastoista:

 Kysymyksiin vastaa Sirpa Monola, etunimi.sukunimi@evl.fi


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute