Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Sakasti-uudistus ja seurakunnan oma paikallinen intranet

Projektin suunnitteluvaiheessa selvitettiin laajasti seurakuntien sisäisen viestinnän tarpeita. Monesta suunnasta tuli esiin tarve sille, että seurakunnille tuotettaisiin yhteinen pohja paikalliselle intranetille.

Sakasti-hankkeessa harkittiin mahdollisuutta liittää paikallisen srk-intran toteutus Sakastin uudistusprojektiin, mutta lopulta sekä projektiryhmä ja päätöksentekijätahot päätyivät siihen, että Sakasti-uudistus ja paikallisintranet ovat kaksi eri projektia.

Perusteluita rajaukselle:

Tekniikka

Srk-intrassa kannattaa hyödyntää Microsoftin Office 365 -paketin mukana tulevaa Sharepoint Online –ympäristöä. Office 365 tulee monelle seurakunnalle joka tapauksessa ja tarjoaa siten luontevan ja halvan srk-intran toteutusratkaisun, johon saa yhdistettyä myös tärkeitä sosiaalisia keskustelun ja ryhmätyön välineitä.

Tarkastelimme mahdollisuutta toteuttaa uusi Sakastikin Sharepoint Onlinella, mikä olisi ollut monella tapaa ideaali ratkaisu. Sakasti-sivuston sisältöihin pitää kuitenkin olla pääsy joka ikisellä kirkon työntekijällä. Sharepoint online -sivustot ovat käytettävissä vain seurakunnissa, jotka ovat lähteneet mukaan Office 365:een. Office 365 -jalkautus seurakuntiin kestää 5-6 vuotta ja voi olla, että kaikki seurakunnat eivät ota Office 365 –palveluita käyttöön lainkaan. Nyky-Sakastin tekniikan ylläpito loppuu alkuvuonna 2020, joten Sakasti-uudistus ei voi odottaa sitä, että Office 365 olisi käytössä jokaisessa seurakunnassa.

Näin ollen Sakasti päätettiin toteuttaa muulla kuin Office 365-tekniikalla. Eri vaihtoehtojen vertailussa päädyttiin valitsemaan alustaksi Wordpress.

Sivustojen ylläpitäjäkäyttäjät

Paikallisintranetin sisältöä tuottavat kunkin seurakunnan työntekijät. Srk-intran ylläpitäjäkäyttäjiä on potentiaalisesti jopa yli 10 000, mikä tarkoittaa suuria vaatimuksia ylläpitäjän käyttöliittymän helppokäyttöisyyteen. Tässä srk-intra vertautuu läheisesti Lukkari-alustan suunnitteluhaasteisiin.

Sakastin sisältöä tuottavat lähinnä Kirkkohallituksen työntekijät. Pienemmälle ylläpitäjäjoukolle käyttöliittymän haasteet eivät ole yhtä suuret ja niihin voidaan vastata suunnittelun lisäksi koulutuksen ja opastuksen keinoin.

Resurssit

Seurakuntien tarpeet paikallisten intranetien suhteen vaihtelevat suuresti, samoin aikataulut ja resurssit intranetin uudistamiseen. Kaikki seurakunnat eivät tarvitse lainkaan paikallista intranetiä – pienillä seurakunnilla sisäinen viestintä hoidetaan työntekijäkokouksilla, ilmoitustauluilla, sähköpostiviesteillä, Facebook-ryhmillä tms.

Intrasivuston ja valtakunnallisen Sakastin suunnittelussa on kyse kahdesta kokonaan eri palvelusta. Eri tarpeita aidosti palvelevan pohjan tai pohjien laatiminen olisi vaatinut projektin huomattavaa laajentamista. Lisäksi panostuksesta olisivat hyötyneet vain ne seurakunnat, joilla on tarvetta paikalliselle intranetille. Tämä olisi myös vaatinut projektin painopisteen muuttamista – varsinaiseksi tehtäväksi hankkeelle kuitenkin on annettu uusien ratkaisujen etsiminen valtakunnallisen tason viestintään.

Kirkkohallituksen Verkkopalveluissa on vähän resursseja työmäärään nähden, eikä tilanne tulevaisuudessa helpotu (mm. keskusrahastomaksun pienentämisen takia). Niin mielellämme kuin srk-intran tekisimmekin, on nyky-Sakastin tekniikan alasajon takia pakko priorisoida Sakasti-uudistus ja valtakunnallisen viestinnän alustat.

Projektinhallinta

Yksittäinen projekti kannattaa pitää mahdollisimman pienenä yhden asian toteuttamisena (tai jopa vaiheistaa), jotta se pysyy hallittavana. Tästä syystä Sakasti-uudistuksen ja srk-intran toteuttaminen kannattaa pitää eri projekteina – olennaiset erot ovat siis kertauksena:

  1. resurssit - kyseessä on kaksi aivan erillistä sivustoa (päävalikko, navigaatio, konsepti ylipäänsä)
  2. eri ylläpitäjäkäyttäjät - eri vaatimukset ylläpitäjän käyttöliittymälle ja ohjeistukselle
  3. eri tekninen toteutusympäristö

Seurakunnan paikallisintra on juuri sellainen projekti, jossa vetovastuu ja projektin jäsenet voisivat tulla seurakunnista – joten pallo seurakunnille!


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute