Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Nykyisen tutkinnon keskeisiä piirteitä

Nykyisen tutkinnon periaatteita: 
  • Tutkinnon laajuus on 40 op ja opintokokonaisuuksien laajuudet vaihtelevat (3 op – 6 op). 
  • Pastoraalitutkinnon HOPS:ssa lähiopiskeluun painottuvat A-toteutusvaihtoehdot ovat ensisijaisia ja suositeltuja suoritustapoja. Tuomiokapitulin hyväksymistä perustelluista syistä opintokokonaisuuden voi suorittaa etäopiskeluna (B-vaihtoehto).
  • Kirkon koulutuskeskuksen vastuulla olevista opintokokonaisuuksista pastoraalitutkinnossa pitää olla A-vaihtoehdon mukainen suoritus vähintään kolmesta opintokokonaisuudesta. Tuomiokapitulien järjestämiä opintokokonaisuuksia järjestetään vain A-toteutusvaihtoehdon mukaan. 
  • Porvoon tuomiokapitulille suoritettava pastoraalitutkinto poikkeaa edellä kuvatuista periaatteista siten, että tutkinnossa tulee olla vähintään neljä suoritusta A-vaihtoehdon mukaan. 
  • Vanhan tutkinnon opintokokonaisuuksia on yhdistetty: Sana ja elämä = Raamattutieto + Raamattu, tunnustus ja julistus; Työyhteisö ja hallinto = Kirkon hallinto + Seurakunta työyhteisönä).
  • Nykyisen tutkinnon uudet opintokokonaisuudet ovat 3 Ordinaatiovalmennus, 4 Perehdyttäminen, 6 Diakonia, missio ja globaali vastuu ja 7 Viestintä ja vuorovaikutus.
  • Saarna- ja opetusnäytettä ei enää sisälly tutkintoon. Saarnaamisen kannalta hyödylliset taidot tulevat esille opintokokonaisuuksissa 3, 5 ja 7 sekä opetustaidot opintokokonaisuudessa 9. 
  • Opintokokonaisuuksia ei arvioida numeraalisesti. Vuorovaikutuksellista arviointia nivotaan aiempaa tiiviimmin osaksi opiskeluprosessia.
  • Opintokokonaisuuksien suoritusjärjestys on vapaa.
  • Hyväksiluenta edellyttää tapauskohtaista harkintaa, jolloin opiskelijan osaamista peilataan opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin. Hyväksiluentaa koskevat ratkaisut tehdään laadittaessa tutkinnon suorittajan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS).Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute