Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Osallistuva luterilaisuus -seminaari Tampere-talossa 13.3.2017

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on kautta aikain ollut tärkeä osa kirkon elämää. Luterilaisen reformaation myötä vahvistuneita osallistumisen muotoja ovat olleet heikompiosaisista huolehtiminen, lasten ja nuorten kasvatus sekä vuorovaikutus kulttuurin ja taide-elämän kanssa. Millä tavoin nämä teemat näkyvät kirkon elämässä tänä päivänä? Kirkon tutkimuskeskuksen seminaarissa ”Osallistuva luterilaisuus” syvennyttiin kirkon yhteiskunnalliseen osallistumiseen nykyajan Suomessa.

Seminaarin ensimmäisessä osiossa tarkasteltiin hyvin ajankohtaista auttamisen muotoa: turvapaikkatyötä seurakunnissa. Lehtori Hanna Niemi Diakonia-ammattikorkeakoulusta esitteli keväällä julkaistua tutkimusta Hätämajoituksesta Aleppon kelloihin, joka kartoittaa seurakuntien turvapaikkatyötä Suomessa. Puheenvuorossa käytiin läpi sitä, miten turvapaikanhakijat vastaanotettiin vuonna 2015 ja mitä yhdessä eläminen on opettanut. Diakoni Johanna Wennerström kertoi puheenvuorossaan turvapaikanhakijatyöstä Tornion seurakunnan arjessa. Hän toi esille kokemuksia yhteistyöstä ja sen esteistä, ihmisten suhtautumisesta ja mielipiteiden muutoksista sekä siitä, miltä tilanne ja tulevaisuus tällä hetkellä näyttää.

Perheen kanssa -osiossa luodattiin kirkon kasvatustyön näkymiä nykyajassa. Nuorisotyönohjaaja Kaarina Hakkarainen hahmotteli viisi askelta tulevaisuuteen seurakuntien perhetyössä. Hän ravisteli perheiden kanssa tehtävää työtä, hahmotti sen kokonaisuutta ja tähysi tulevaisuuteen. HelsinkiMission vapaaehtoistyön koordinaattori Suvi Korenius ja tutkija, sosiologi Hanna Falk esittelivät vapaaehtoistoimintaa lapsiperheiden tukena. He kuvasivat HelsinkiMission isä- ja äitimentoritoimintaa ja sen vaikutuksia erityisesti lapsiperheiden vanhempien näkökulmasta. Esitelmässä käsiteltiin myös vapaaehtoisuuteen pohjaavan avun erityispiirteitä sekä vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta edistäviä piirteitä.

Kolmannessa osiossa keskityttiin kirkon ja kulttuurielämän välisiin suhteisiin. Kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine korosti puheenvuorossaan draaman merkitystä kirkon sanoman välittäjänä. Jos kirkolla on tärkeää sanottavaa, draama on vaikuttava keino sanoa se, tai olla sanomatta. Käsikirjoittaja, pastori Veli-Pekka Hänninen puolestaan käsitteli rooleja, joita kirkon edustajille annetaan draamakäsikirjoituksissa. Hänninen pohti, mitä roolit kertovat kirjoittajista tai ajastamme yleisemmin. Esimerkiksi papin tai poliisin hahmoihin liittyy paljon kulttuurisia stereotypioita, joita käsikirjoittajat mielellään hyödyntävät.


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/ktkseminaarit

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle