Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirjoituksia lapsiperheköyhyydestä

Tasavallan presidentti Tarja Halonen Yhteivastuukeräyksen avajaispuheessaan:

"Suomessa elää tällä hetkellä köyhyydessä yli 150 000 lasta. Edellisen laman jälkeen yleinen ansiotaso nousi Suomessa nopeasti, mutta kaikki eivät vaurastuneet. Tulo- ja varallisuuserot ovat kasvaneet ja lapsiperheiden tuet ovat jääneet jälkeen muusta tulokehityksestä. Lapsiköyhyys on kolminkertaistunut 90-luvulta lähtien. Viime vuoden aikana jyrkästi lisääntynyt työttömyys ja yleinen talouden taantuma toivat lisää vaikeuksia.

Köyhyys merkitsee riskiä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Se on inhimillisesti väärin ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Tänä vuonna vietetään myös Euroopan yhteistä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaista teemavuotta. Syrjäytymisen ehkäiseminen vaatii ongelmien esiin nostamista ja toimia."

Tasavallan presidentti Halosen puhe

Esa Iivonen, MLL, luennoi Mikkelissä pidetyillä Köyhyyspäivillä. Hän on koonnut runsaasti tilastotietoa lapsiperheköyhyydestä sekä sen syistä ja seurauksista.

Lapsiperheen köyhyys on Iivosen mukaan vakava uhka vanhempien jaksamiselle ja vanhemmuuden voimavaroille. Näin köyhyys on haitallista lapsen kasvulle, kehitykselle ja hyvinvoinnille. Köyhyys usein kertautuu sukupolvelta toiselle.

Iivosen mukaan lapsiperheköyhyyden syynä on mm.

  • Vanhemman/vanhempien työttömyys tai osa-aika- ja pätkätyöllisyys, myös pienipalkkaisuus kokopäivätyössä
  • Lapsiperheiden sosiaaliturvaetuuksien ostovoiman heikentyminen, kuten vähimmäisvanhempainrahojen ja kotihoidon tuen ja opiskelijalapsiperheiden opintorahan matala taso
  • Yksinhuoltajaperheillä avio/avoerosta johtuva tulotason lasku
  • Asumiskustannusten kallistuminen.
  • Lapsiperheköyhyyttä voidaan ehkäistä Iivosen mukaan mm.
  • Toimet lasten vanhempien työttömyyden vähentämiseksi
  • Lapsiperheiden sosiaaliturvaetuuksien korottaminen ja sitominen indeksiin
  • Lapsiperheiden asumiskustannusten alentaminen maa-, kaavoitus- ja asuntopoliittisin toimimin sekä lapsiperheiden asumisen tukien parantaminen

Esa Iivonen: Lapsiperheiden köyhyys

EAPN Fin kannanotto lapsiperheköyhyydestä


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute