Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Työnantajalle


Kirkon alalla neuvottelutulos

Kirkon alalla on saavutettu neuvottelutulos illalla 15. helmikuuta. Se noudattaa kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa.

Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutetaan kuluvan vuoden huhtikuun alusta 1,1 %:n yleiskorotus ja kesäkuussa maksetaan 108 euron kertaerä. Huhtikuun alusta 2019 korotetaan palkkoja 1,0 %:lla ja kesäkuussa maksetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä 368 euron kertaerä. Kertaerillä toteutetaan vuoden 2018 0,5 %:n ja vuoden 2019 0,6 %:n järjestelyerät sekä sopimuskauden pidentäminen kahdella kuukaudella.

Vuoden 2020 alussa otetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä, jolla korvataan harkinnanvarainen palkanosa (Hava). Suorituslisä tulee käyttöön kaikissa seurakunnissa. Sitä rahoitetaan vuoden 2018  järjestelyerällä ja vuosisidonnaisen palkanosan muutoksella. Lisäksi vuoden 2020 alussa toteutetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä paikallinen järjestelyerä (0,6 %) henkilökohtaiseen ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan.

Lisäksi sopimuskauden aikana käynnistetään useita työryhmiä.

Neuvottelutulos tulee käsiteltäväksi työmarkkinalaitoksen valtuuskunnassa.

Neuvottelutuloksen piirissä on noin 20 000 palkansaajaa. Kirkon alan virka- ja työehtosopimuksista sopivat Kirkon työmarkkinalaitos ja henkilöstöä edustavat Kirkon alat, Juko ja Kirkon alan Unioni.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 allekirjoituspöytäkirja


Työmarkkinakeskusjärjestöt etsivät yhdessä keinoja osaamisen uudistamiseen

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat käynnistäneet yhdessä työn, jossa etsitään lääkkeitä työllisten ja työttömien osaamisen uudistamiseen. Tavoitteena on tehdä ehdotuksia, joilla parannetaan työllisyysastetta. Työelämä on murroksessa ja työvoiman osaamisen on pysyttävä mukana muutoksessa. Mukana työssä ovat Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat, SAK, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos.

Lisätietoja:
Johtaja Riikka Heikinheimo, EK
Koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, SAK

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnalle uusi puheenjohtajisto

Kit:n puheenjohtajisto

Kirkon työmarkkinalaitos kokoontui 5.2. nelivuotisen toimikautensa ensimmäiseen kokoukseen. Valtuuskunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tapio Tähtisen, 1. varapuheenjohtajaksi Christina Söderlundin ja 2. varapuheenjohtajaksi Marcus Henricsonin. He muodostavat valtuuskunnan puheenjohtajiston. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista neuvottelutilannetta.


VIIKON KYSYMYS

Kirkon jäsenyyden ja konfirmaation edellyttäminen kirkon virkaan tai työsuhteeseen valittavalta

Voiko seurakunnan viestintäpäällikön tehtävään (työsuhteeseen) valittavalta edellyttää, että hän on konfirmoitu kirkon jäsen?

Katso myös muita kysymyksiä ja vastauksia

___

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Jokainen häirintäteko on liikaa

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet valittu toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2021


Kirkon työmarkkinalaitoksen yhteystiedot

Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki

Postiosoite:
Kirkon työmarkkinalaitos
PL 210
00131 Helsinki

Puhelinnumero 09-1802 442

Katso löytyykö vastaus kysymykseesi Usein kysyttyjen kysymysten joukosta.

Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

 Keskitämme kaikki seurakuntien neuvontaa koskevat sähköpostipalvelut yhteiseen osoitteeseen, mikä mahdollistaa sen, että kysymykseen vastataan mahdollisimman pian. Tästä syystä toivomme teidän käyttävän sähköpostiosoitetta kit(at)evl.fi.

Facebook icon


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/kit

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle