Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Työhön perehdyttäminen

Pappien perehdyttäminen alkaa tuomiokapitulin järjestämässä  ordinaatiovalmennuksessa.

Perehtyminen tapahtuu seurakunnassa laaditun perehdyttämissuunnitelman mukaisesti esimiehen ja/tai nimetyn perehdyttäjän johdolla. Pappien perehdyttämistä suunniteltaessa perehdyttäjän on hyvä olla selvillä ordinaatiovalmennuksen sisällöistä. Perehdyttäminen kestää on noin 1 vuoden, kuitenkin vähintään 6 kk.

Perehdyttämisen jälkeen perehdyttäjä ja perehtyjä allekirjoittavat todistuksen pappisvirkaan vihityn perehdyttämisestä.

Ordinaatiovalmennuksen aikana tai perehdyttämisen jälkeen opiskelija laatii yhteistyössä hiippakuntadekaanin kanssa pastoraalitutkinnon henkilökohtaisen opintosuunitelman.

Perehdyttämisen jälkeen voi hakeutua suorittamaan pastoraalitutkintoa.

Todistus pappisvirkaan vihityn perehdyttamisesta

Perehdyttämissuunnitelmamalli


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle