Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Psykososiaalinen tuki

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten psykososiaalinen tukeminen - opas seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille

Turvapaikanhakijoiden psyykkinen taakka kerääntyy vaiheittaisesti:

  • ennen omasta maasta pakenemista siellä tapahtuvan väkivallan, konfliktin tai muun elämää estävän tilanteen johdosta
  • pakomatkan aikana äärimmäisissä uhkatilanteissa ja koettelemuksissa
  • turvalliseen maahan saavuttua ahdistavasta turvapaikkaprosessista, negatiivisista kokemuksista ja kotoutumispaineista johtuen

Turvapaikkapäätöksen pitkä odottelu luo syvää avuttomuuden ja voimattomuuden kokemusta. Omaan elämään ei voi vaikuttaa. Tiedon puute, eristyksissä oleminen, toimettomuus, passiivisuus ja usein myös heikko taloudellinen tilanne rasittaa. Samanaikaisesti kannetaan huolta perheestä ja sen turvallisuudesta.

Monet turvapaikanhakijat joutuvat muuttamaan toistamiseen uusiin majoituspaikkoihin ja jo ehkä syntyneet sosiaaliset suhteet saattavat katketa.

Kaikesta tästä henkisestä rasituksesta ja myös fyysisistä terveysongelmista huolimatta enemmistö turvapaikanhakijoista näyttää selviävän itsenäisesti tai olemassa olevien turvaverkkojen ja tukitoimien avulla.

Pienempi osa heistä tarvitsee erityistä ulkopuolista apua. Muutama prosentti tarvitsee ammattiapua, traumaterapiaa.

Mitä tarkoitetaan psykososiaalisella tuella?

"Psyko" -termi liittyy ihmisen mieleen ja sieluun ja käsittää tunteet, ajatukset, asenteet, uskomukset ja arvot.

Termi "sosiaalinen" liittyy niihin arvoihin ja asenteisiin, jotka koskevat ihmisen kanssakäymistä ympäröivän yhteiskunnan kanssa, suhteet muihin, perheyhteydet ja ystävät.

Psykososiaalinen tuki ei ole yksilöterapiaa, vaan ihmisten normaalien reaktioiden kohtaamista heille epänormaaleissa tilanteissa. Tuki on yksittäisten ihmisten ja perheiden auttamista toipumaan ja saamaan kiinni arjen elämästä ja toimijuudesta. Psykososiaalinen tuki syntyy ennen kaikkea sosiaalisen tukiverkoston piirissä aktiivisen osallisuuden kautta.

Sivun alussa oleva opas antaa perusteellista tietoa ja käytännön vinkkejä jokaiselle, joka haluaa olla tukemassa turvapaikanhakijoita ja pakolaisia heidän uudessa elämäntilanteessaan.

Oppaan rinnalle on valmisteltu myös kooste Hyvät käytännöt

Toipumisen avaimet

  • Toipuakseen ihminen tarvitsee turvaa, rauhaa ja toivoa.
  • Hän tarvitsee koherenssin tunnetta ja yhteyttä muihin ihmisiin.
  • Hän tarvitsee sosiaalista, fyysistä ja emotionaalista tukea.
  • Hänen tulee saada takaisin ote elämästä ja kyky auttaa itseä ja muita

Toipumisen kautta ihminen kykenee taas selviytymään haasteellisista tilanteista ja pystyy ottamaan positiivisia askelia elämässään.

”Kun kaadun, kykenen nousemaan itse ylös ja seisomaan omilla jaloillani”


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle