Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Toimintakertomus 2016

Toiminta-ajatus

Kirkon tutkimuskeskuksen tehtävänä on tehdä sellaista kirkon ja hengellisen elämän, uskonnollisuuden sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta, joka on tarpeen kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Kirkon tutkimuskeskuksen tavoitteeksi oli asetettu tarkoituksenmukainen ja kohdennettu kirkkoa ja uskontoa koskevan tutkimustiedon viestintä kirkossa ja yhteiskunnassa. Keinoina tässä ovat tutkijoiden eri tahoilla pitämät esitelmät, yhteistyö median kanssa, KTK:n oma sähköinen uutiskirje sekä tutkijoiden blogikirjoitukset eri foorumeilla. Tältä osin vähimmäistavoitteet ylitettiin kaikilla mittareilla. Johtaja, tutkijat ja tutkimuskoordinaattori pitivät yhteensä 29 esitelmää. Lisäksi he julkaisivat yhteensä 11 blogikirjoitusta tai yleistajuista artikkelia eri foorumeilla. Sähköinen uutiskirje julkaistiin kolme kertaa. Marraskuussa 2016 heillä oli yhteensä 24 haastattelua lehtiin, televisioon ja radioon. Henkilöä kohden tämä tarkoittaa keskimäärin kuutta mediakontaktia kuukaudessa ja siten useampaa kuin yhtä viikossa.

Koko kirkon yhteiset tehtävät

Kirkon yhteisten tehtävien osalta tutkimuskeskuksen tavoitteina olivat pitkäjänteisten kirkkoa palvelevien tutkimusten suunnittelu ja toteuttaminen, joustava ja nopea reagointi kirkon kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin sekä kotimaisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen.

Vuonna 2016 keskeisimpinä keinoina olivat kirkon nelivuotiskertomuksen 2012–15 laatiminen sekä reformaation 500-vuotismerkkivuoden sekä Suomen 100-vuotisjuhlavuoden hankkeisiin osallistuminen. Näiltä osin tavoitteet saavutettiin hyvin. Tutkimuskeskus julkaisi nelivuotiskertomuksen kahtena osana sekä painettuna että verkkojulkaisuna, ja niiden lisäksi nelivuotistilastoja julkaistiin verkkoportaalissa. Tutkimuskeskus osallistui uskontojen merkitystä esiin tuovaan itsenäisyyden merkkivuoden kirjahankkeeseen. Tutkimuskeskuksen edustaja oli myös mukana kirkkohallituksen asettamassa tutkimusyhteistyön verkostossa valmistelemassa merkkivuoden tapahtumia.

KTK oli mukana seitsemässä tutkimusyhteistyöhankkeessa vuoden 2016 aikana. Kirkon muuttuva yhteisöllisyys -hankkeen loppuraportti valmistui keväällä 2016. Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkijoiden kanssa toteutettiin hanke, jossa selvitettiin seurakuntien toimintaa pakolaiskriisin yhteydessä. Hankkeen loppuraportti ilmestyy keväällä 2017. Lisäksi tutkimuskeskus osallistui viiden muun tutkimushankkeen toteuttamiseen (Rippikoulusta elämään, 2012–17; Lastenohjaajaksi kasvaminen, 2014–16; Perhe- ja avioliittokäsitysten muutokset, 2016–17; EVS 2017 Suomen aineiston keruun suunnittelu; Pohjoismaisen NOREL-hankkeen loppuraportin viimeistely).

Tutkimuskeskuksen julkaisusarjoissa ilmestyi kaikkiaan 4 painettua julkaisua ja 4 verkkojulkaisua. Johtaja, tutkijat ja tutkimuskoordinaattori julkaisivat nelivuotiskertomuksen lisäksi yhteensä 6 tieteellistä artikkelia, yhden verkkojulkaisun sekä osallistuivat yhden englanninkielisen artikkelikokoelman toimittamiseen. Lisäksi he olivat jäseninä yhteensä 18:ssa kirkon, tiedeyhteisön tai muun yhteiskunnallisen asiantuntijaelimen luottamustoimessa tai työryhmässä.

Tärkeä osa Kirkon tutkimuskeskuksen toimintaa ovat opiskelijoille myönnetyt apurahat. Tutkimuskeskus jakoi vuoden 2016 apurahoja yhteensä 32 hankkeelle.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Seurakuntien toiminnan kehittämisen osalta tutkimuskeskuksen tavoitteena oli tutkimustulosten hyödyntämisen kehittäminen. Keinona tähän oli tilastotiedon julkaiseminen verkossa. Tavoite toteutui hyvin, sillä tutkimuskeskus laati tätä tarkoitusta varten erityisen tilastoportaalin (www.kirkontutkimuskeskus.fi), jossa on helppoa navigoida. Portaalissa julkaistiin useita ajankohtaisia tilastokatsauksia sekä nelivuotiskertomusta varten tehtyjä tilastoja.


Ajankohtaista

Edelliset uutiset
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle