Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Toimintakertomus 2017

Toiminta-ajatus

Kirkon tutkimuskeskuksen tehtävänä on tehdä sellaista kirkon ja hengellisen elämän, uskonnollisuuden sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta, joka on tarpeen kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Kirkon tutkimuskeskuksen (KTK) tavoitteena oli tarkoituksenmukainen ja kohdennettu kirkkoa ja uskontoa koskevan tiedon viestintä yhteiskunnan eri tahoille. Tämän toteuttamiseksi KTK järjestää seminaareja, lähettää uutiskirjeitä ja tutkijat pitävät esitelmiä, kirjoittavat blogeja ja artikkeleita eri foorumeilla sekä antavat haastatteluita. Asetetut tavoitteet täyttyivät. Vuonna 2017 KTK järjesti kaksi seminaaria, joista toinen käsitteli reformaation vaikutuksia Suomessa ja toinen perhe- ja avioliittokäsityksen muutoksia. Johtaja, tutkijat ja tutkimuskoordinaattori pitivät vuonna 2017 yhteensä 36 esitelmää. He kirjoittivat 16 blogia tai yleistajuista artikkelia. Marraskuussa 2017 KTK:n työntekijät antoivat yhteensä seitsemän haastattelua. Keskimäärin arvioituna haastatteluja on siis vuodessa yli 80. Vuoden aikana KTK lähetti viisi uutiskirjettä sekä lisäsi sosiaalisessa mediassa käyttämiään kanavia.

Työntekijät ovat mukana kuudessa kirkollisessa työryhmässä, ja 15 yhteiskunnallisessa tai akateemisessa luottamustehtävässä Suomessa ja kansainvälisesti.

Tutkimuskeskus oli mukana reformaation merkkivuoden kunniaksi järjestettyjen tapahtumien järjestelyissä. KTK osallistui myös Suomi100 teemavuoteen liittyviin hankkeisiin, kuten Fokuksen kanssa yhteistyössä toteutettu Moniuskontoinen Suomi -kirjan julkaisu sekä siihen liittyvä seminaari.

Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen

Tavoitteena oli, että seurakunnilla on käytettävissä tutkimustuloksia ja aineistoja toimintansa kehittämiseksi. Tämän tukemiseksi seurakuntia koskevaa tilastotietoa julkaistiin edellisenä vuonna käyttöön otetussa tilastoportaalissa (kirkontutkimuskeskus.fi). Portaaliin on jatkuvasti lisätty uutta tilastotietoa sekä ajankohtaisia tilastokatsauksia. Kaikilla julkaistuilla graafeilla on yhteensä yli 13 870 katselukertaa.

Tutkimustulosten käyttöä seurakunnissa edistävät myös tutkimuskeskuksen järjestämät seminaarit sekä luennointi ja seurakuntien kanssa toteutetut hankkeet, kuten Tampereen seurakuntien ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa aloitettu yhteinen tutkimushanke Case Tampere ja seurakuntien kanssa yhteistyössä toteutettava tunnettuustutkimus. Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa on toteutettu myös ajankohtaisiin seurakuntien tutkimustarpeisiin vastaava seurakuntien maahanmuuttajatyön selvitys, josta julkaistiin selvitys ”Hätämajoituksesta Aleppon kelloihin”.

Koko kirkon yhteiset tehtävät

Kirkon tutkimuskeskuksen tavoitteena oli se, että laaja-alaisten ja syvällisten yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia tunnetaan, kirkon kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti sekä että tutkimuskeskuksella on laajat verkostot kotimaisia ja ulkomaisia tutkimusyhteistyökumppaneita.

Kirkon tutkimuskeskus aloitti Suomalainen spiritualiteetti -tutkimushankkeen, jossa tutkitaan kastetta ja kummiutta, vapaaehtoistyötä ja maahanmuuttajia sekö muita ajankohtaisia teemoja. Hankkeessa on mukana opiskelijoita eri yliopistoista. Tutkimuskeskuksen koordinoiman Uskonnot Suomessa -tietokannan uudistus on meneillään. Suomalaisia kristillisiä maahanmuuttajayhteisöjä koskeva kartoitus on aloitettu.

Tutkimuskeskus on ollut vastaamassa kirkon yhteisiin, ajankohtaisiin tiedontarpeisiin. Tutkimuskeskus oli mukana toteuttamassa kirkolliskokouksen tehtäväksi antamaa vihkioikeusselvitystä. Lisäksi se toteutti kirkolliskokouksen kirkkohallitukselle tehtäväksi antaman perhe- ja avioliittokäsityksen muutoksia koskevan tutkimushankkeen, josta julkaistiin artikkelikokoelma.

Keskeiset pitkäaikaiset tutkimushankkeet vuonna 2017 olivat Kirkon nelivuotiskertomus sekä European Values Study (EVS), jolla kerätään arvoihin ja uskomuksiin liittyvää vertailevaa tietoa yli neljästäkymmenestä Euroopan maasta. EVS-aineistonkeruu aloitettiin Suomessa syksyllä 2017. Kirkon nelivuotiskertomuksesta valmistui ruotsinkielinen versio ja englanninkielistä versiota työstettiin.

Kirkon tutkimuskeskus oli vuonna 2017 mukana seitsemässä tutkimusyhteistyöhankkeessa. Näistä kolme valmistui vuonna 2017: Lastenohjaajaksi kasvaminen -tutkimushanke, pohjoismainen NOREL-tutkimushanke sekä eurooppalainen rippikoulututkimushanke. Meneillään ovat kirkon musiikkityöntekijöitä koskeva tutkimushanke (2017–2019), Case Tampere -yhteisöpajatutkimus (2017–2019), European Values Study -hanke (2017–2018) sekä Protestant Legacies in Nordic Law -tutkimushanke (2017–2019).

Julkaisusarjassa painopiste on siirtynyt kohti verkkojulkaisuja. Tutkimuskeskuksen julkaisusarjoissa julkaistiin vuonna 2017 kaksi kovakansijulkaisua ja kuusi verkkojulkaisua. Ruotsinkielisen nelivuotiskertomuksen lisäksi johtaja, tutkijat ja tutkimuskoordinaattori osallistuivat kahden suomenkielisen ja kahden ruotsinkielisen julkaisun toimittamiseen sekä kirjoittivat neljä tieteellistä artikkelia.

KTK tukee tutkimustoimintaa myös myöntämällä vuosittain stipendejä. Vuonna 2017 tutkimuskeskus jakoi stipendejä 21 hankkeelle.
Ajankohtaista

Edelliset uutiset
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute