Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kansainvälisyyskasvatus

Kuurojen_koulu_Etiopiassa

Kansainvälisyyskasvatus on toimintaa, joka mahdollistaa yksilön tasapainoisen ja aktiivisen elämän monikulttuurisessa ja kansainvälistyvässä maailmassa, avaa silmät maailman eri todellisuuksille ja herättää halun toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kirkon kansainvälisyyskasvatuksessa erityistä painoa on pantava uskontojen väliselle vuorovaikutukselle. Se on tärkeää jatkuvasti muuttuvassa ja uskonnollisesti monimuotoistuvassa Suomessa. Väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja poistamalla voidaan lisätä kunnioitusta, suvaitsevaisuutta ja yhteisymmärrystä.

Kansainvälisyyskasvatuksen synonyymina käytetään usein termiä globaalikasvatus. Sen osa-alueita ovat ihmisoikeuskasvatus, tasa-arvokasvatus, rauhankasvatus, mediakasvatus, kulttuurienvälinen ymmärrys, kehitys- ja oikeudenmukaisuuskysymykset sekä kasvatus kestävään kehitykseen. Globaalikasvatuksen vaikuttamiskampanjat ovat yksi keino vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin ja motivaatioon toimia heikomman hyväksi. 

Kirkossa puhumme myös diakoniakasvatuksesta, ekumeniakasvatuksesta, lähetyskasvatuksesta sekä kasvatuksesta uskontojen väliseen vuoropuheluun.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute