Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Diakoniarahasto 50 vuotta

KDR:n juhlajulkaisun kansi

Historiaa

Kirkon katastrofirahasto perustettiin vuonna 1967 kirkkohallituksen yhteyteen. Tarkoituksena oli nopean avun antaminen yllättävään hätätilaan tai onnettomuuden uhriksi joutuneille henkilöille pääasiassa kotimaassa. Rahastosta myönnettiin apua, jos seurakunnan tai tuomiokapitulin diakoniavarat eivät riittäneet kyseiseen tarkoitukseen.

Avustustoiminnan luonteen muuttumisen ja työskentelyn kehittymisen vuoksi rahaston nimi muutettiin vuonna 1999 Kirkon diakoniarahastoksi (KDR). Tällöin tarkastettiin rahaston säännöt, joiden mukaan Kirkon diakoniarahasto on kirkon yhteinen avustusrahasto. Sen tarkoituksena on osana kirkon diakoniatyötä avustaa taloudellisesti ahdingossa olevia henkilöitä Suomessa.

"Kokemus kuitenkin osoittaa, että rahastoa tarvitaan kotimaan katastrofitarkoituksiin. Omassa maassa esiintyy silloin tällöin onnettomuuksia, joissa myös kirkon on syytä antaa pikaista apua, kuten viime keväänä annettiin yhteisvastuu-keräyksen toimintarahastoon kertyneistä varoista Pohjois- ja Itä-Suomen työttömyysalueille"
– Arkkipiispa Martti Simojoki 1967

Taloudellinen avustaminen kuuluu oleellisena osana diakoniatyön kokonaisuuteen. Varsinkin sotien jälkeen se oli keskeinen avustusmuoto. Diakoniatyön luonteen mukaan taloudellinen avustaminen on kokonaisvaltaista ihmisten auttamista, ei vain rahallisen avun jakamista.

1990-luvun lama suurena murroksena

Laman aikana vuosina 1992–1996 katastrofirahastolle tulleiden hakemusten määrä lähes viisinkertaistui. Laman loppuminen ei näkynyt rahaston hakemuksissa, vaan havaittavissa oli elämäntilanteiden vaikeutumista sekä talous- ja mielenterveysongelmien syvenemistä. Vaikeuksiin johtaneissa syissä korostuivat työttömyys, velkaantuminen, äkilliset onnettomuudet ja sairaudet sekä avioerot.

1990-luvun lopulla avustukset kohdistettiin pääasiassa kodin menettämisen uhan alla eläville lapsiperheille. Maatilojen konkurssit ja tuotannon lopettamiset alkoivat näkyä hakemuksissa. Asumiskustannukset ja sairaalamaksut nousivat tavallisiksi avustusten kohteiksi.

Uusi vuosituhat

Vuonna 2000 käynnistyi ylivelkaantuneita auttava akordirahastotoiminta. Mallissa pyrittiin kokonaisvaltaiseen auttamiseen vapaaehtoisen sovitteluratkaisun kautta. Pilottihanke toteutettiin vuosina 2000–2004, jolloin 530.000 eurolla soviteltiin 24.347.519 euron velat. Hankkeen tärkein toteutunut tavoite oli vaikeasti ylivelkaantuneina ihmisten saaminen velattomiksi.

2000-luvulla keskeiseksi nousi sosiaalityön ja diakoniatyön välinen yhteistyö. Erityisesti heikossa sosiaalisessa tilanteessa olevien perheiden osalta toivottiin, että sosiaalitoimi puuttuisi tilanteisiin ohjaavasti ajoissa.

Kulutusluotot ja ylivelkaantuminen yleistyivät, ja sovitteluratkaisujen löytäminen vaikeutui luotto- ja perintäalojen muuttuessa. Talousneuvonta, verkostoituminen ja monialainen yhteistyö nähtiin tärkeänä velkaantumisen ennaltaehkäisyssä. Monissa kunnissa säästötoimenpiteet kohdistuivat toimeentulotuen harkinnanvaraisiin osiin, ja ihmisiä ohjattiin seurakunnan diakoniatyön vastaanotolle. Tyypillisiä ajalle olivat myös lainan maksajiksi joutuneiden takaajien ongelmat ja asuntojen homevauriot.

Kasvaneiden hakemusmäärien 2010-luku

Kirkon diakoniarahasto käsittelee yleisten kriisiavustusten lisäksi lasten syrjäytymisen ehkäisyyn tarkoitettuja Tukikummit-avustuksia. Rahaston ja säätiön yhteistyö alkoi vuonna 2007, jonka jälkeen säätiö on lahjoittanut avustustoimintaan noin neljä miljoonaa euroa. Tukikummitoiminnasta on tullut kymmenen vuoden kuluessa merkittävä osa KDR:n toimintaa, ja Tukikummit-avustusten määrä ylittää jo yleisten kriisiavustusten määrän.

Tukikummit-avustuksilla mahdollistetaan lasten harrastustoimintaa erityisesti niissä perheissä, joissa lasten kehitys on vaarantunut esim. sairauden, avioeron, työttömyyden, vähävaraisuuden, traumaattisen tapahtuman tai muun syyn vuoksi. Varoilla on tuettu harrastustoiminnan lisäksi vähävaraisten perheiden lasten opiskelua ja vaatehankintoja.

Rahaston toiminnassa on painottunut enenevässä määrin neuvontatyö. Kokonaisvaltaisessa avustamisessa painottuvat sekä henkinen että taloudellinen tuki sekä yksilölliset tilanteet huomioiva neuvonta. Taloudellisten kriisitilanteiden taustalla on usein monta eri tekijää, ja ihmislähtöisen kokonaisvaltaisen tuen tarjoaminen on vain vahvistunut Kirkon diakoniarahaston toiminnan tavoitteena.

KDR:n 50-vuotisjuhlavuoden logo
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute