Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Avustushakemuslomake

Lomakkeet on tarkoitettu seurakunnan työntekijän täytettäväksi. Asiakas itse ei laadi avustushakemusta. Avustustoimintaa varten tarvitaan myös valtakirja asiakkaalta, jos tarvitaan yhteydenottoa valmistelussa tarpeellisiin tahoishin, kuten esimerkiksi talous- ja velkaneuvonta, velkojat, sosiaalitoimi ja KELA.  Valtakirja osoitetaan Kirkon diakoniarahaston sihteeri Sari Niemiselle. Hakemuslomake ja valtakirjapohja löytyvät täältä:

KDR_avustushakemus_ja valtakirja / KDF ansokan och fullmakt

Täytä hakemus huolellisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi asiakkaan taloustilanne (tulot, menot ja velat). Veloilla tarkoitetaan pankkilainojen lisäksi kaikkea maksamatonta: rästilaskut, osamaksut, mahdolliset pikavipit tai vuokravelat, yksityishenkilölainat, takaisinperinnät jne.

Tekstikenttiin tulee kirjoittaa selvitys nykyiseen tilanteeseen johtaneista syistä sekä tähänastisista ratkaisuyrityksistä. Näillä perusteluilla on suuri merkitys avustushakemusta käsiteltäessä. Mitä on tapahtunut, että tilanne on nyt tällainen?

Avustushakemus täytetään siten, että siitä tulee ilmi kaikki käsittelyn kannalta keskeiset asiat riittävän selkeästi ja laajasti. Avustuksen käyttötarkoitus ja summat on eriteltävä yksityiskohtaisesti. Erittelyksi ei riitä esim. "laskujen maksamiseen" tai "lasten harrastuskuluihin".

Hakemusta voi täydentää avustuksen myöntämisen kannalta oleellisilla liitteillä, kuten velkaneuvojan tai sosiaalityöntekijän lausunnolla tai asiakkaan omalla selvityksellä tilanteesta. Vältä turhia liitteitä. Hakemusta laatiessa diakoniatyöntekijän tulee nähdä tositteet tuloista, menoista ja veloista, mutta näitä ei tarvita hakemuksen liitteeksi. Allekirjoituksellaan diakoniatyöntekijä vahvistaa nähneensä alkuperäiset tositteet ja kirjanneensa tiedot oikein hakemukseen.

Diakoniatyöntekijät saavat lähettää Kirkon diakoniarahaston hakemuksen kirkkoverkon sisällä (työpisteeltään) sähköpostin liitteenä osoitteella kdr.kirkkohallitus@evl.fi.

Vältäthän hakemuslomakkeen täyttämistä käsin. Koneella kirjoitettujen hakemusten käsittely sujuu nopeammin. Ethän nido hakemuspapereita yhteen, koska niitit täytyy poistaa joka tapauksessa arkistoinnin ja kopioinnin vuoksi.

Allekirjoitettu valtakirja voidaan muiden paperisten asiakirjojen tavoin skannata ja lähettää hakemuksen mukana sähköpostin liitteenä tai lähettää erikseen tavallisessa postissa. Hakemus voidaan tietysti edelleenkin lähettää myös tavallisessa postissa entiseen malliin:

Kirkon diakoniarahasto

PL 210, 00131 HELSINKI

Tarvittaessa voit keskustella hakemuksesta avustusvalmistelijoiden kanssa puhelimitse tai sähköpostitse:

puh. 050 378 0224

kdr.kirkkohallitus@evl.fi


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute