Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Jumalanpalveluksen viettäminen ilman pappia


Kirkkojärjestyksen 2 luvussa säädetään jumalanpalveluksen viettämisestä ilman pappia: "Jos sairauden tai muun esteen vuoksi ei ole pappia jumalanpalvelusta pitämään, tulee jonkun paikalla olevista seurakunnan viranhaltijoista tai kirkkoneuvoston jäsenistä menetellä, niin kuin siitä kirkkokäsikirjassa määrätään." (KJ 2:7) Tällaisessa erityistilanteessa käytetään sanajumalanpalveluksen kaavaa, jota voidaan soveltaa.

Seurakunnassa on syytä sopia ennakolta, miten sanajumalanpalvelus toteutetaan, jos pappi ei äkkiä alkaneen sairauden takia pääse jumalanpalvelusta toimittamaan eikä sijaispappia ole. Sopimus koskee sekä jumalanpalveluksen kokonaisuutta (sanajumalanpalvelus ja sen sisältö) että toteuttajia. Tästä tulee kertoa myös luottamushenkilöille.

Kirkon sakaristossa on syytä olla valmiina sanajumalanpalveluksen kaava (ks. linkki tämän sivun alaosassa) sekä jumalanpalvelukseen liittyvät raamatuntekstit ja rukoukset. Raamatuntekstit ja rukoukset otetaan evankeliumikirjasta vuorossa olevan pyhäpäivän kohdalta ja ne vaihtuvat viikoittain.

Sanajumalanpalvelus johdetaan pääsääntöisesti lukupulpetista tai vapaasti kuorista. Kirkon alttaria ei tarvitse välttämättä käyttää. Jumalanpalveluksen johtaja pukeutuu albaan. Samoin avustajat voivat käyttää albaa. Seurakunta toimii tavalliseen tapaan.

Jos kanttori, suntio, avustaja tai muu messussa vastuussa oleva henkilö yllättäen sairastuu, toimitaan käytettävissä olevien henkilöiden avulla tilanteen mukaan.

Sanajumalanpalvelus

Kun sanajumalanpalveluksen toimittaa muu kuin pappi, hän voi lukea tai laulaa liturgille kuuluvat kohdat. Alla olevassa kaavassa E = esilukija tai -laulaja (liturgi), S = seurakunta. Tähdellä (*) merkityissä kohdissa seurakunta seisoo.

Jumalanpalvelus toteutetaan niin pitkälle kuin mahdollista seurakunnassa totuttuun tapaan. Alla oleva on tarkoitettu tueksi lähinnä siellä, missä omaa kirjallista jumalanpalvelusmonistetta ei ole.

Evankeliumikirjasta (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja II) etsitään kyseinen sunnuntai ja menossa oleva vuosikerta. Sieltä löytyvät tiedot luettavista Raamatun teksteistä sekä päivän rukoukset, valikoima kyseiseen sunnuntaihin sopivia virsiä (alkuvirret A, päivän virret Pv) sekä liturginen väri.

Yhteisenä esirukouksena voidaan käyttää virttä. Tällöin kohdat 15 ja 16 yhdistyvät. Esirukoukseksi soveltuvia virsiä ovat esim. 501, Kuule, Isä taivaan; 380, Herra, hoida lastasi; 524: 2–, Työn kuorma, Jeesus, huojenna. Silloin kastetut, vihityt ja kuolleet ilmoitetaan ja heidän puolestaan rukoillaan ennen virren laulamista.

Ennen jumalanpalveluksen alkua toivotetaan seurakunta tervetulleeksi ja kerrotaan siitä, miksi nyt toimitaan poikkeuksellisella tavalla. Tarvittaessa annetaan myös ohjeita.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute