Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Turvapaikanhakijoiden saapuessa

Seurakunta ilmapiirin luojana

Lämmin vastaanotto ja vieraanvaraisuus

Kaikki paikalliset asukkaat voivat osoittaa vieraanvaraisuutta omalla käytöksellään tervehtimällä uusia tulijoita ystävällisesti ja osoittamalla lämmintä kiinnostusta. Spontaanit kohtaamiset kadulla tai kaupassa tai vastaanottokeskuksen lähistöllä luovat kokemusta positiivisesta vastaanotosta, myötäelämisestä ja välittämisestä. Ihmiset ovat ”viimeisellä viivalla”, kestokyky voi olla äärirajoilla. Ehkä nyt juuri pitkän ahdistavan matkan jälkeen ja turvaan päästyä, ei jakseta enää pisaraakaan vastoinkäymisiä tai tylyä kohtelua. Vieraanvaraisuuden kokemus voi olla alkusysäys luottamuksen palautumiselle ihmisiä kohtaan.

Ulkomaalaisvastaisuuteen vaikuttaminen

Seurakunnan tulisi rohkeasti puuttua omalla alueellaan ilmenevään vihamielisyyteen ja pakolaisten torjuntaan. Inhimillisyyden, lähimmäisyyden ja vastuun osoittaminen on vahva ääni itsekeskeisyyttä ja omaa etua ajavaa argumentointia vastaan. Lisää vihapuheesta ja uhkailusta.

Piispa Simo Peuran puhe kirkolliskokouksen avajaisissa toukokuussa 2016: Vihapuhe ajankohtaistaa kahdeksannen käskyn.

Median uutisoinnin aiheuttamien mielikuvien käsitteleminen erilaisissa tilaisuuksissa paikallisen väestön kanssa sekä oikean ja asiallisen tiedon jakaminen on nyt ajankohtaista. Myös kansainvälisen suojelun mekanismien avaaminen on tarpeen. Hyvää aineistoa löytyy täältä.

Seurakunta turvallisena ja vieraanvaraisena yhteisönä

Seurakunta voi kutsua turvapaikanhakijoita kirkossa järjestettäviin rukoushetkiin, joissa rukoillaan kaikkien pakolaisten puolesta, matkalla olevien ja kadonneiden lähimaisten puolesta ja rauhan puolesta. Seurakunnissa on kokemusta siitä, että eri uskontokuntiin kuuluvia voi hyvin kutsua seurakunnan tilaisuuksiin. Tätä ei tarvitse arkailla.

Uusia asukkaita voi kutsua ja hakea jumalanpalveluksiin, joissa heidät huomioidaan. Tällöin on hyvä käyttää myös eri kieliä ainakin joissain kohdin jumalanpalvelusta. Erityisen tärkeää on turvapaikanhakijoiden osallistuminen rukousaiheiden kokoamiseen ja niiden esittämiseen.

Seurakunta voi tukea ihmisiä tarjoamalla sielunhoitoa ja henkistä tukea, elämäntoivon ylläpitämistä, surussa kannattelua ja lohdutusta.

Seurakunnan erilaisiin harrastuskerhoihin voi kutsua, ja yhdessä voi järjestää juhlia ja aterioita, teematapahtumia, joissa perehdytään pakolaisten kotimaiden tilanteeseen. Seurakuntien perhekerhot ovat jo vuosia olleet avoimia vastaanottokeskusten asukkaille.

Seurakunnat voivat järjestää retkipäiviä ja saunailtoja leirikeskuksissa. Retkipäivän tarkoitus on tarjota turvapaikanhakijoille hetken levähdyksen ahtaasta vastaanottokeskuksesta ja virkistystä.

Rauhan edistäminen paikkakunnalla

Seurakuntien työntekijät ja seurakuntalaiset voivat toimia sovittelijoina, jos paikkakunnalla syntyy konflikteja kantaväestön ja uusien asukkaiden kesken. Jos paikkakunnalla tapahtuu ilkivaltaa tai väkivallantekoja, seurakunnan tulee aktiivisesti ajaa tällaisten tekojen selvittämistä ja sovittelua.

Seurakunnasta löytyvät osaamisresurssit

Seurakuntien työntekijäkunnassa ja seurakuntalaisissa on monenlaista ammattitaitoa, jota voi tarjota turvapaikanhakijoiden sekä vastaanottokeskusten henkilökunnan tukemiseen. Tämä osaaminen kannattaa selvittää ja hyödyntää. 

Kansainvälisen ja monikulttuurisen työn kokemusta sekä kieliosaamista on alueella mahdollisesti asuvilla lähetystyöntekijöillä, jotka ovat joko eläkkeellä tai ns. kotimaanjaksolla. Heidän yhteystietojaan voi kysellä lähetysjärjestöistä.

Tilojen antaminen turvapaikanhakijoiden käyttöön

Seurakunta voi selvittää mahdollisuutta antaa tilojaan lyhytaikaiseen tai pidempikestoiseen turvapaikanhakijoiden majoittamiseen. Jos alueella on jo vastaanottokeskus, majoitustiloista tulisi olla yhteydessä sinne. Majoitustilan sopivuuden ja varustuksen tarkistaa ensin kaupungin/kunnan rakennusvalvontavirasto tai palo- ja pelastustoimen viranomainen. Jos alueella ei ole vastaanottokeskusta, majoitusmahdollisuutta tarjotaan suoraan maahanmuuttovirastolle, www.migri.fi.

Turvapaikanhakijat voivat majoittua myös muualla kuin vastaanottokeskuksessa tai hätämajoituksessa. Ohjeet kotimajoituksesta löydät täältä. Tähän liittyviä juttua on myös facebooryhmässä Refugees Welcome Finland.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle