Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirkon työ maahanmuuttajien parissa

Monikulttuurisen työn tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta kirkkoon ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Seurakuntia rohkaistaan avoimuuteen maahanmuuttajia kohtaan ja rakentamaan etnisestä epäluulosta ja torjunnasta vapaata seurakuntaelämää.

Maahanmuuttajat kutsuvat kirkkoamme uudistumaan.

Tässä tehtävässä kirkkohallitus tukee seurakuntia ja sen työntekijöitä tarjoamalla konsultaatioapua, koulutusta ja hyviä käytäntöjä.

Käsitteitä (Väestöliiton mukaan):

Tilastoissa ja tutkimuksissa maahanmuuttajalla tarkoitetaan yleensä sellaista Suomeen muuttanutta ulkomaan kansalaista, joka aikoo asua maassa pidempään. Maahanmuuttajalla voidaan joskus viitata myös sellaiseen henkilöön, joka on syntynyt Suomessa, mutta jonka vanhemmat tai toinen vanhemmista on muuttanut Suomeen (ns. toisen sukupolven maahanmuuttaja).

Paluumuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka palaa lähtömaahansa. Suomessa paluumuuttaja tarkoittaa entisiä tai nykyisiä Suomen kansalaisia ja heidän perheenjäseniään tai jälkeläisiään, jotka muuttavat Suomeen.

Siirtotyöläisiä ovat ne, jotka muuttavat työn vuoksi tilapäisesti asumaan toiseen maahan. Lyhyellä työkomennuksella olevia tai lyhytaikaiseen kausityöhön (esimerkiksi marjanpoimijat) tulevia ulkomaalaisia ei tilastoissa lueta maahanmuuttajiin.

Katso lisäksi: turvapaikanhakija, pakolainen, kiintiöpakolainen. 


Me tahdomme

Puolustaa ihmisarvoa käytännön toimin arkipäivässä, seurakunnissamme ja yhteiskunnassamme

Edistää kaikkien maassamme olevien ihmisten hyvinvointia, perheyhteyttä, elämänlaatua ja ihmisoikeuksia

Kutsua eri puolilta maailmaa tulleita sisariamme ja veljiämme yhteyteen ja osallisuuteen seurakunnissamme

Asettua hädässä olevien turvapaikanhakijoiden puolelle ja puolustaa heidän oikeuttaan kansainväliseen suojeluun Suomessa

Ottaa vastuumme, jakaa omastamme ja toimia epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi maailmastamme.

Ekumeeninen paastojulistus 2009.

Kysymyksiä seurakuntien pohdittavaksi:

  • Missä olemme seurakunnissamme näiden haasteiden edessä?
  • Sotkevatko eri puolilta maailmaa tulevat ihmiset seurakuntamme totuttuja ympyröitä?
  • Miten me hämmennämme heidän käsityksiään Kristuksen seuraajista?
  • Mitä ajattelemme kristillisen uskon ja kulttuurin välisestä suhteesta?
  • Miten kristillisen kirkon universaali luonne tulee näkyväksi ja todeksi omassa seurakunnassamme?
  • Mihin ongelmiin haluamme tarttua ja miten?

Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle