Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Pastoraalitutkinto (1.1.2015 alkaen) ja toteutussuunnitelma

Pastoraalitutkintoon sisältyvä koulutus järjestetään pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelman mukaan. 

Pastoraalitutkinto suoritetaan tuomiokapitulin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (HOPS). Se laaditaan yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa ordinaatiovalmennuksen päättyessä tai siirryttäessä uuteen tutkintoon.

Pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma - opiskelijalle

Pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma - kouluttajalle

 

Pastoraalitutkinnon rakenne ja vastuunjako

Pastoraalitutkinto jakautuu kolmeen osaan: tuomiokapitulin järjestämään ordinaatiovalmennukseen ennen pappisvihkimystä (3 op), paikallisseurakunnassa toteutuvaan työhön perehdyttämiseen (laajuutta ei määritellä opintopisteinä) sekä kahdeksaan pastoraalitutkinnon opintokokonaisuuteen, joista kaksi on tuomiokapitulien vastuulla (10 op). Kuudesta opintokokonaisuudesta vastaa Kirkon koulutuskeskus (KK) (27 op).

Valmentava jakso

1. Ordinaatiovalmennus (tuomiokapituli), 3 op

Perehdyttäminen

2. Perehdyttäminen (seurakunta), 0 op

Opintokokonaisuudet

3. Sana ja elämä (KK), 6 op

4. Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia (tuomiokapituli), 6 op

5. Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä (KK), 4 op

6. Diakonia, missio ja globaali vastuu (KK), 5 op

7. Viestintä ja vuorovaikutus (KK), 3 op

8. Sielunhoito (KK), 4 op

9. Kristillinen kasvatus (KK), 4 op

10. Työyhteisö ja hallinto (tuomiokapituli), 5 op

Olennaiset muutokset vanhaan pastoraalitutkintoon verrattuna

  • Uuden tutkinnon laajuus on 40 op ja opintokokonaisuuksien laajuudet vaihtelevat (3 op – 6 op). 
  • Pastoraalitutkinnon HOPS:ssa lähiopiskeluun painottuvat A-toteutusvaihtoehdot ovat ensisijaisia ja suositeltuja suoritustapoja. Tuomiokapitulin hyväksymistä perustelluista syistä opintokokonaisuuden voi suorittaa etäopiskeluna (B-vaihtoehto).
  • Kirkon koulutuskeskuksen vastuulla olevista opintokokonaisuuksista pastoraalitutkinnossa pitää olla A-vaihtoehdon mukainen suoritus vähintään kolmesta opintokokonaisuudesta. Tuomiokapitulien järjestämiä opintokokonaisuuksia järjestetään vain A-toteutusvaihtoehdon mukaan. 
  • Porvoon tuomiokapitulille suoritettava pastoraalitutkinto poikkeaa edellä kuvatuista periaatteista siten, että tutkinnossa tulee olla vähintään neljä suoritusta A-vaihtoehdon mukaan. 
  • Opintokokonaisuuksia on yhdistetty ja uusia opintokokonaisuuksia muodostettu. Tutkintoon sisältyvät uudet opintokokonaisuudet 3 (Ordinaatiovalmennus), 4 (Perehdyttäminen), 6 (Diakonia, missio ja globaali vastuu) ja 7 (Viestintä ja vuorovaikutus). Aikaisempia opintokokonaisuuksia on yhdistelty (Sana ja elämä = Raamattutieto + Raamattu, tunnustus ja julistus; Työyhteisö ja hallinto = Kirkon hallinto + Seurakunta työyhteisönä).
  • Saarna- ja opetusnäyte jäävät erillisinä osina pois. Saarnaamisen kannalta hyödylliset taidot tulevat esille opintokokonaisuuksissa 3, 5 ja 7 sekä opetustaidot opintokokonaisuudessa 9. 
  • Opintokokonaisuuksien numeraalisista arvioinneista luovutaan. Vuorovaikutuksellista arviointia nivotaan aiempaa tiiviimmin osaksi opiskeluprosessia.
  • Opintokokonaisuuksien suoritusjärjestys on vapaa.
  • Hyväksiluenta edellyttää tapauskohtaista harkintaa, jolloin opiskelijan osaamista peilataan opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin. Hyväksiluentaa koskevat ratkaisut tehdään laadittaessa tutkinnon suorittajan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS).

Kirkon säädöskokoelma 116 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta 1.1.2015 alkaen
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle