Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Varhaiskasvatus


Pienten lasten kerhot 2016

Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Sen tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Lapsen ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu on vanhemmilla, jotka valitsevat perheelle parhaiten sopivat varhaiskasvatuspalvelut.

Yhteiskunnan ja kirkon tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta. Varhaiskasvatuksessa on olennaista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus.

Kirkon varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö) tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaiskehitystä. Toiminnan lähtökohtana on kumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa kasteessa saadun yhteisen opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti.  

Yhteiskunnan järjestämä ja valvoma varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta (educare). Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt ja yhteisöt varhaiskasvatuspalveluineen.

Tässä yhteistyössä kirkko on mukana avointen varhaiskasvatuspalveluiden järjestäjänä sekä tukemalla yhteiskunnan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta.

Kirkon varhaiskasvatuksen perusteet

  1. Jeesuksen asettama kastekäsky: Jeesus sanoo: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
    kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28: 18-20).
  2. Kirkkolain velvoite seurakunnille; niiden tulee pitää huolta kaikenikäisten kristillisestä kasvatuksesta

>> Uskonto varhaiskasvatuksessa - Kaksi virtaa

>> Kirkon varhaiskasvatuksen osaamista tutkitaan

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/varhaiskasvatus

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute