Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2010

Kirkkohallituksen yleiskirjeet ruotsiksi – Kyrkostyrelsens cirkulär

42/2010 Kerjäävien EU-kansalaisten kohtaaminen seurakunnan työssä
Liite: Rom po drom -projektin loppuraportti 14.6.2010

41/2010 Uuden tupakkalain seurauksista seurakuntien työssä

40/2010 Keskusrahastomaksut ja KIEL-eläkemaksut vuonna 2011

39/2010 Taloussääntömallin uudistaminen
Liite: Seurakunnan taloussääntömalli

38/2010 Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen (Heta-palvelukeskus) valmistelun eteneminen syksyllä 2010

37/2010 Vuoden 2011 kirkkokolehdit

36/2010 Tilastotiedot A1-A6 tilastovuodelta 2010

35/2010 Tilintarkastukseen tulevat muutokset ja tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2011–2014
Liite: Tarjouspyyntömalli hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista seurakunnalle

34/2010 Vuoden 2011 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
Liite: Ev.lut. seurakunnan tuloveroprosentti-ilmoitus vuodelle 2011

33/2010 Seurakuntavaalit ja tietojärjestelmät, syksyn tehtävät ja aikataulut

32/2010 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2010-2013 laadintaan liittyviä asioita

31/2010 Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukuja vuodelta 2009

30/2010 Kirkon henkilöstökoulutus 2011

29/2010 Seurakunnat maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 2009–2013

28/2010 Seurakunnille uusi arvonlisävero-opas

27/2010 Kirkkojärjestyksen muutokset voimaan elokuun alussa

26/2010 Oikaisuvaatimuksesta säännökset hallintolakiin ja hallintolainkäyttölakiin

25/2010 Kaatuneittein Omaisten Liitto ry:n sotaorpojen rekisteröintihanke

24/2010 Kirjuri-jäsentietojärjestelmä käyttöön seurakunnissa 1.12.2011

23/2010 Hankintalain muutokset voimaan 1.6.2010
Liite 1: Muutoksenhaku EU- ja kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankintapäätöksestä 1.6.2010
Liite 2: Muutoksenhaku kansallisen kynnysarvon alittavasta hankintapäätöksestä 1.6.2010
Liite 3: Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa
Liite 4: Oikaisuohje- ja valitusosoitus

22/2010 Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus toteutuu

21/2010 Sakasti – kirkon työntekijöiden verkkopalvelu avattu

20/2010 Kristillisen yhdistyksen, säätiön tai laitoksen järjestämät rippikoulut

19/2010 Kirkon tilastot ja toimintatilastojen A3-A6 täyttöohjeiden päivitykset 1.1.2010

18/2010 Seurakuntavaalien vaalineuvontatilaisuudet, ehdokasrekrytointi ja tietojärjestelmät
Liite: Oppilaitoskirje

17/2010 Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2010
Liite 1: Ohjeita kunniamerkkiesitysten tekemisestä
Liite 2: Kunniamerkkiehdotus-lomake

16/2010 Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista voimaan 1.3.2010

15/2010 Kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän eli TYP-järjestelmän käytön aloitus
Liite 1: TYP-rekisterijärjestelmän rekisteriseloste
Liite 2: Kalvoja maaliskuussa 2010 pidetyiltä Kirjuri-päiviltä
Liite 3: Kalvoja maaliskuussa 2010 pidetyiltä Kirjuri-päiviltä

14/2010 Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta ei ole arvonlisäverollista
Liite: Ennakkoratkaisu

13/2010 Earth hour -ilmastotapahtuma 27.3.2010 klo 20.30–21.30

12/2010 Verotilitykset seurakunnittain vuonna 2009 ja hautainhoitorahastojen kirjanpito
Liite: Tilitetyt kirkollisverot ja yhteisövero-osuudet kalenterivuonna 2009/tilitysjaksot 01–12

11/2010 Muutoksia kirkkohallituksen varhaiskuntoutustoimintaan

10/2010 Piispainkokouksen päätös kanttorinviran kelpoisuusehdosta
Liite: Kirkon säädöskokoelma nro 108

9/2010 Kirkon viestintäohjelma

8/2010 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2009

7/2010 Marraskuussa 2010 pidettävien seurakuntavaalien aikataulu sekä äänestyslippujen ja asiakirjalomakkeiden tilaus
Liite 1: Vuoden 2010 seurakuntavaalien aikataulu
Liite 2: Vuoden 2010 seurakuntavaalien asiakirjojen tilauslomake

6/2010 Muutoksia KiEL-eläkemaksujen määräytymiseen, työnantajien vakuuttamisohjeisiin ja palvelussuhderekisteriin ilmoittamiseen
Liite: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palvelussuhderekisterin ilmoitusohjeet

5/2010 Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (HeTa-hanke) suunnittelu jatkuu keväällä 2010

4/2010 Vuoden 2010 kirkkokolehdit – lisäys

3/2010 Valmiusasiat, kirkon henkinen huolto ja kriisityö

2/2010 Kirkon eläketoimiston toiminta siirrettiin kuntien eläkevakuutukseen 

1/2010 Seurakuntien väestömuutostiedot vuodelta 2009 ja tilastolomakkeiden a7–a9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2009
Liite 1: Seurakunnan kirjanpidon yhteydessä hoidetut rahastot
Liite 2: Omana taseyksikkönä hoidetut rahastot

Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute