Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Tietotyön askeleet

Digitalisaatio muuttaa seurakuntien arkea. Tietotyö koskettaa kaikkia ja sähköiset työvälineet mahdollistavat uudenlaiset työtavat. Työn tekeminen edellyttää tulevaisuudessa seurakuntien työntekijöiltä uudenlaisia taitoja ja muutosvalmiutta. Työ ei ole välttämättä sidoksissa aikaan tai paikkaan. Työtä tehdään verkostoissa ja työn sisältö saa uusia muotoja. Miten seurakunnat ovat mukana muutoksessa ja miten tulevaisuuteen vaikutetaan?

Kirkkohallituksessa on otettu ICT-projekteissa käyttöön projektimalli, jonka avulla tehostetaan tietotyön kehittämistä. Tavoitteena on, että seurakunnat osallistuvat kehitystyöhön jo ideointivaiheessa ja ottavat kantaa ideoiden käytettävyyteen ja hyötyihin. Hyötyjä arvioidaan laaja-alaisesti ja kannatettavat ideat viedään projektien kautta käytäntöön. Tietojärjestelmien yhteisellä kehittämisellä voidaan tukea kustannustehokkaasti koko kirkon toimintaa.

Projektimallissa on viisi toimialaa, joita kehitetään: seurakuntatoiminta, kulttuuriomaisuus ja kiinteistöt, hautatoimi, kirkonkirjojen pito sekä yhteiset palvelut. Ideointivaiheessa seurakuntien kanssa mietitään yhdessä, mihin kehitettävään toimialaan idea kuuluu. Mikäli siitä muodostetaan yksittäinen kehittämisprojekti, yhdistetään se myös toimialan alla oleviin ohjelmakokonaisuuksiin. Käytännön projektityötä hallinnoidaan Kirkkohallituksessa projektisalkkujärjestelmässä, jonka kautta myös seurakuntien työntekijät pääsevät katsomaan projektitietoja.

Projektimallin mukaisella toiminnalla varmistetaan seurakuntien osallistaminen kehittämiseen sekä projektien suunnitelmallinen eteneminen, rahoituksen seuranta, henkilöresursointi, riskienhallinta ja viestintä.

Projektimalli tietotyön askeleet

Kukin toimiala sisältää ohjelmakokonaisuuksia, joihin yksittäiset projektit kuuluvat:

Projektit ja ohjelmat

Lisätietoja:

tietotyon.askeleet@evl.fi


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/tietotyonaskeleet

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute